2021-11-19 07:15Pressmeddelanden

150 kulturarrangemang i hela landet

Långt mer än 150 yrkesverksamma kulturarbete har fått engagemang tack vare Bygdegårdarnas Riksförbunds stöd ÅterstartBygdegård. Och ännu fler människor har fått ta del av professionell kultur.

Kulturlivet sattes på paus i stort sett i hela världen när coronapandemin svepte in med efterföljande restriktioner. Från stora arenor med världsartister till små lokala scener i bygdegårdar på landsbygder. Att det var ett dråpslag kan knappast ha undgått någon.

Bygdegårdarnas Riksförbund beviljades två miljoner kronor från Statens kulturråd strax innan sommaren för att återstarta kulturen. Det blev ÅterstartBygdegård med syfte att stödja lokala arrangemang och engagera yrkesverksamma kulturutövare.

– I mitten av november tog pengarna slut och vi är glada över att ha kunnat bidra till så mycket kultur i hela landet, säger Kenneth Lundmark, förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Mottagandet bland föreningarna har varit mycket positivt och allt från musikteater, konserter och barnteater till författarsamtal och stand-up har arrangerats, liksom lajvworkshop, berättaraftnar, föreläsningar och danser.

– Vi har haft två syften med det här stödet – dels att bygdegårdar ska arrangera kultur och dels att ge uppdrag till yrkesverksamma kulturutövare, förklarar Stefan Löfgren, verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund, och ansvarig för fördelningen av stödet.

Både publik, arrangörer och kulturutövare har uppskattat stödet. Det visar återkopplingen i redovisningen som föreningarna har gjort samt andra kontakter med både arrangörer och kulturutövare. Några av kommentarerna i redovisningen lyder:

”Kulturarrangemang var efterlängtade.”

”Vi vill kunna erbjuda fler föreställningar då efterfrågan är extremt stor.”

”Om man arrangerar ska man jobba med proffs, då kommer publiken.”

”Att ha roligt och skratta tillsammans förenar människor. Efter den här kvällen har flera visat intresse att vara mer på bygdegården.”

”Författarframträdandet togs emot gott och hade stort intresse.”

”Glädjen var stor hos barnen som såg föreställningen.”

”Det finns ett intresse för professionella musikevenemang i vår omgivning vilket känns väldigt roligt.”

”Stort intresse för artisten och bra feedback från besökare samt skönt med Bygdegårdarnas Riksförbunds stöd i dessa sammanhang.”

”Musik är alltid välgörande och skapar möten mellan människor.”

– Nu hoppas vi att vår ansökan om medel till ÅterstartBygdegård 2.0 blir beviljad så att vi kan fortsätta glädja Sverige med professionell kultur! avslutar Kenneth.


Kontakta Jenny Dahlerus (se nedan) om du vill veta mer om lokala arrangemang.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2020-2021 var 1444 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Stefan Löfgren
Verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund
Stefan Löfgren
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Kenneth Lundmark
Förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund
Kenneth Lundmark