2022-09-28 06:15Pressmeddelanden

24 kulturutövare på turné i hela landet

Av 700 sökande musiker, skådespelare, nycirkusartister, författare, dansare har 24 kulturutövare valts ut för att delta i Bygdegårdarnas Riksförbunds Kulturbygdsturné.

– Lägg namnet Kulturbygdsturné på minnet för under nio månader framåt kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 1 författare och 1 dansare skapa kulturupplevelser i hela landet under det namnet, säger Stefan Löfgren, projektledare för turnén.

Kulturbygdsturnén är en alldeles unik satsning som genomförs med stöd via Statens kulturråd. Projektbidraget är en del av det återstartsbidrag som anslogs av regeringen tidigare under året.

– Jag tror att det här kommer att få stor betydelse för återstarten av hela kulturlivet i Sverige, inte bara i storstäderna utan även på landsbygderna. Den samlande kraften i kulturupplevelserna sätter ljuset på och ökar intresset för levande kultur i hela landet, säger Per Lodenius, förbundsordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund.

I uppdraget för de 24 kulturutövarna finns att genomföra 408 publika framträdanden och 96 workshops varav hälften ska rikta sig till barn och unga. De 24 bygdegårdsdistrikten inom Bygdegårdarnas Riksförbund har varit involverade i det slutliga urvalet och kommer ha en viktig roll i att genomföra projektet. Varje utövare ska genomföra 15 publika event i sitt distrikt, men i turnén ingår även två publika event utanför det egna distriktet, vi kallar det ”låna ett län, låna en konstnär”.

– Det här projektet har stor betydelse för vårt kulturpolitiska arbete i bygdegårdsdistriktet. Vi kan stärka föreningarna och fler utanför tätorterna får möjlighet att ta del av kulturaktiviteter, säger ordförande i Södermanlands bygdegårdsdistrikt Ulla Johanson och fortsätter:

– Det här utvecklar också det lokala kulturlivet genom att vi får möjlighet till ett långsiktigt samarbete med en professionell utövare. Det leder till att vi får fler kulturarrangemang i hela regionen.

Förbundsordförande Per Lodenius beskriver att bygdegårdsrörelsen har en viktig roll för svensk kulturpolitik:

– Vi är lösningen för hur kultur kan nå hela landet. Även som en scen för andra kultur- och civilsamhällsaktörer. Jag ser oss som ett nav, som en inkubator att nå de kulturpolitiska målen i hela Sverige.

– Jag är glad och tacksam att vi får möjlighet att utveckla vår kulturverksamhet. Det finns bara möjligheter! avslutar Ulla Johanson från Södermanland.

Kulturutövarna per distrikt

Blekinge Timo Lattu Dalarna Cecilia Kyllinge Gotland Palle Poulsen Gävleborg Peter Hedlund Halland Anette Wallin Jämtland Martin Johansson Jönköpings län Linda Elaine Byman Andersson Kronoberg Ulrika Gunnarsson Norra Kalmar Lamine Cissokho Norrbotten Carina Henriksson Sjuhärad Magnus Rosén Skaraborg Susanne Lind Skåne Brita Björs Stockholms län Kalle Haglund Södermanland Peter Åberg Södra Kalmar Anna Winberg Sääf Uppsala län Stina Hellberg Agback Värmland John Dunsö Västerbotten Nina Grigorjeva Västernorrland Klas Norberg Västmanland Josefina Paulson Västra Gilda Stillbäck Örebro län Eva Östlund Östergötland Kajsa Norrby

Lär mer: https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/24-kulturutovare/

Om kulturbygdsturnén

  • Kulturbygdsturné blir lokala arrangemang och ger arbete till yrkesverksamma kulturutövare.
  • Över 500 kulturupplevelser i hela landet.
  • Hållbarhet med kulturutövare från regionen.
  • 24 regionalt anställda yrkesverksamma kulturutövare.
  • Utövare inom olika konstområden.
  • 406 publika arrangemang.
  • 96 konstnärligt ledda workshops.
  • Bygdegårdsföreningarna betalar inget för kulturutövarnas framträdanden.
  • Finansieras genom återstartsstöd på tio miljoner kronor från Statens kulturråd.

Om återstartsbidraget

Kulturrådet har beviljat bidrag till 1 203 aktörer inom kulturområdet för att stötta återhämtningen efter pandemin. 2013 ansökningar kom i till Kulturrådet, som utlyste bidraget i februari/mars. Totalt betalas 663 miljoner kronor ut. Drygt hälften av ansökningarna har beviljats. Totalt uppgick de ansökta medlen till 1 530 miljoner kronor.

 


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Per Lodenius
Förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund
Per Lodenius
  • 070–322 92 89
Stefan Löfgren
Verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund
Stefan Löfgren
ordförande Södermanlands bygdegårdsdistrikt
Ulla Johanson