2022-06-07 07:59Pressmeddelanden

Anna Nordström får högsta utmärkelsen

Anna Nordström mottog 2020 års högsta utmärkelse på Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 4 juni 2022 för sitt stora engagemang i bygdegårdsrörelsen.

Anna Nordström, född 1988, kommer ursprungligen från Obbola i Västerbotten, men har under hela sin aktiva tid inom bygdegårdsrörelsen varit boende i Stockholms-området. 

Annas väg in i bygdegårdsrörelsen var genom Vi Unga där hon åren 2009-2011 var förbundsordförande och senare också har varit anställd på distriktsnivå för Vi Unga i Stockholms län. Vi Unga i Stockholms län driver en lägergård, Camp Åva i Tyresta naturreservat. Lägergården är en bygdegård och distriktet anslutet som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. Här, på Camp Åva, har Anna utövat sitt lokala bygdegårdsengagemang. 

Annas första förbundsstämma med Bygdegårdarnas Riksförbund var 2010, då som ombud för Vi Unga. År 2012 valdes Anna till ersättare i Bygdegårdarnas Riksförbunds styrelse på nationell nivå och 2015 blev hon ordinarie ledamot, vilket hon var fram till 2019. I förbundsstyrelsen kombinerade Anna en förståelse för de lokala bygdegårdsföreningarnas förutsättningar med ett stort engagemang för bygdegårdsrörelsens roll i civilsamhället i stort. Hennes allra största insats i förbundsstyrelsen gjorde hon när inför förbundsstämman 2019 var ordförande för den grupp som ledde arbetet med att ta fram förslag till ny idégrund och nya stadgar för bygdegårdsrörelsen, ett arbete som gjorde att jubileumsstämman 2019 kunde fatta beslut med bred uppslutning i dessa viktiga frågor. 

Anna är idag fortsatt engagerad i bygdegårdsrörelsen, just nu som revisorsersättare inom Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. 


2020 års utmärkelse delades ut på Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 4 juni 2022 i Älmhult och gick även till Mikael Larsson, Mark.


Förbundets högsta utmärkelse tilldelas en person som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus

Relaterad media