2019-04-24 14:30Pressmeddelanden

Årets bygdegårdsförening är Nogersunds Hembygdsförening i Blekinge

Styrelsen i Nogersunds Hembygdsförening är glada och stolta över utmärkelsen Årets bygdegårdsförening i Sverige.Styrelsen i Nogersunds Hembygdsförening är glada och stolta över utmärkelsen Årets bygdegårdsförening i Sverige.

Bygdegårdarnas Riksförbund har utsett Nogersunds Hembygdsförening i Sölvesborgs kommun till Årets bygdegårdsförening i Sverige.

Motivering:
”Nogersunds hembygdsförening har hela tiden projekt på gång där medlemmarna ställer upp och arbetar med ständigt nya spännande utmaningar. Föreningen har en omfattande verksamhet som både attraherar besökare från Nogersund och utifrån. Med unika byggnader och verksamhet som samlar bygden är Nogersunds Hembygdsförening en värdig vinnare av utmärkelsen Årets bygdegårdsförening 2019.”

Bygdegårdsföreningen har ett gediget program och arbetar för att alla ska hitta något av intresse. De samverkar med Sölvesborgs teaterförening, NBV, PRO och Visans vänner bara för att nämna några. Föreningen har även populära fyspass varje vecka, både för otränade och de som vill utmana sig själva.

På senare år har sommarboende och bofasta tillsammans utvecklat en fin gemenskap i byn genom bygdegårdsföreningen som nu har cirka 330 medlemmar.

Med stöd av Sydost Leader driver bygdegårdsföreningen tillsammans med hamnföreningen projektet Vision Nogersund 2020 för att skapa mötesplatser i hamnen.

‒ Vi har tillsammans gått in i detta projekt för samhällsutveckling och gemenskap mellan boende och medlemmar i föreningarna. I projektets början samlade vi boende och medlemmar i hembygdsgården för att få veta vad de tyckte det fanns för möjligheter till förbättring, säger Sarah Ragnarsson, ordförande i Nogersunds Hembygdsförening som för övrigt har en stor och aktiv styrelse.

Tillsammans har föreningarna valt ut projekt som förverkligas med gemensamma krafter. Bland annat fanns det ett önskemål om att kunna träffas på en plats där man kan mötas över generationer. Mark för gemensamma aktiviteter köptes in i hamnen. Ett förslag som förverkligades förra året var att skapa ett Bed and Breakfast för att få turister att stanna kvar. Här finns även grillkåta, bastu, toaletter med mera. Nu framöver planeras för barnaktiviteter – en naturlig lekplats på det gemensamma markområdet som ska smälta in i miljön, omgiven av vatten. 

Hamnföreningen äger samlingslokalen Vita Boden på hamnplan där bygdegårdsföreningen står för uthyrningen och aktiviteterna i lokalen. I Vita boden hålls kafé-eftermiddagar en gång i månaden med musikunderhållning som lockar stor publik. Andra aktiviteter är drop in bordtennis som är populärt både bland ungdomar och äldre. Tomtesmyg, lagom till första advent som lockar uppemot 300 personer. Silladagen andra helgen i juni har runt 1500 besökare. För att bara nämna några aktiviteter.

Utmärkelsen kommer att utdelas den 1-2 juni på Bygdegårdarnas förbundsstämma i Värnamo. Samtidigt firar Bygdegårdarnas Riksförbund sitt 75-års jubileum.

Gå gärna in på hemsidan www.nogersund.se  och facebooksida samt instagram @infonogersund ‒ Nogersunds Hembygdsförenings främsta kanal utåt.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus