2022-06-07 07:59Pressmeddelanden

Benny Jansson får högsta utmärkelsen

Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2022 tilldelas Benny Jansson för hans stora engagemang i bygdegårdsrörelsen.

Benny Jansson, född 1947, har Torsö i Vänern som utgångspunkt för sitt bygdegårdsengagemang. I 23 år var han ordförande för Torsö bygdegårds- och idrottsförening. Numera är han föreningens hedersordförande. Kombinationen bygdegård och idrott är signifikativ för Benny som ser värdet av samverkan mellan föreningar i lokalsamhället. Och arbetet på Torsö är framgångsrikt. 2009 blev föreningen årets bygdegårdsförening i Sverige.

Parallellt med det lokala bygdegårdsengagemanget byggde Benny upp en framgångsrik yrkeskarriär. På meritlistan finns bland annat jobb som verksamhetschef på Hela Sverige ska leva och ämnessakkunnig på Näringsdepartementet. Genom åren kom Benny att ha viktiga roller i flera statliga offentliga utredningar och kanske kan inriktningen på arbetet bäst sammanfattas av namnet på landsbygdskommitténs slutbetänkande 2006. Benny var en av sekreterarna i arbetet och slutbetänkandet fick helt enkelt namnet "Se landsbygden!"

När Bygdegårdarnas Riksförbund ville stärka sitt arbete med landsbygdsfrågor i allmänhet och landsbygdsprogrammet i synnerhet var Benny det givna namnet. 2010 valdes han till ersättare i förbundsstyrelsen och 2012 blev han ordinarie ledamot, ett uppdrag han hade fram till 2019. Med styrelseplattformen som grund gjorde Benny ett fantastiskt arbete i landsbygdsfrågorna både externt och internt. Externt påverkade han utformningen av landsbygdsprogrammet, bland annat vid uppvaktningar av statsråd och statssekreterare och som Bygdegårdarnas representant i departementets referensgrupp. Internt drev han på för att förbundsstämman skulle anta mål och handlingsprogram för landsbygdsprogrammet, något som gjordes 2014. Och otaliga blev de tillfällen då Benny medverkande på nationella konferenser och distriktsarrangemang för att hjälpa distrikt och föreningar att utveckla sin verksamhet och hitta vägen till pengarna. Arbetet gav också resultat. När Benny slutade i förbundsstyrelsen 2019 kunde förbundsstyrelsen rapportera att föreningar och distrikt bara under de tre senaste åren, 2016–2018, blivit beviljade drygt 21 miljoner kronor ur landsbygdsprogrammet.

Benny är en eldsjäl som knyter ihop de lokala bygdegårdsföreningarna och de nationella strukturerna ­– alltid med landsbygdens bästa för ögonen.


Årets utmärkelse, som delades ut på Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 4 juni i Älmhult,  går även till Carina Hellström, Vara.


Förbundets högsta utmärkelse tilldelas en person som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus

Relaterad media