2020-12-11 07:15Pressmeddelanden

Bygdegårdarna – en resurs för vaccinering

Foto: AdobestockFoto: Adobestock

I sitt tal under pressträffen den 4 december lyfte statsminister Stefan Löfven att coronavaccinet ska nå ut i hela landet, från norr till söder, till tätorter och byar. Det är en stor logistisk utmaning för sjukvården när offentliga och kommersiella lokaler inte räcker till för att nå alla riskgrupper med vaccination.

När regeringen nu öppnar upp för vaccinering sker det utifrån en prioritering där riskgrupperna och personal inom hälso- och sjukvård får tillgång till vaccin först. För den enskilde ska inte brist på tillgänglighet och långa avstånd göra att vaccineringen uteblir. Att kommersiella och offentliga lokaler ofta saknas på landsbygderna är ingen ursäkt för att utelämna landsbygdernas riskgrupper från möjlighet till närvaccinering. Nu hjälps vi åt!

Bygdegården Näshult, Västerlanda bygdegård, Åsbräcka bygdegård och bygdegården i Vemhån är några exempel på platser där bygdegården används av primärvården för smittsäker vaccinering. Lokalerna är tillgänglighetsanapassade och fungerar väl för att hålla avstånd samtidigt som de bidrar till minskat tryck på vårdcentraler i tätorter. I vanliga fall är bygdegårdarna fyllda med kulturevenemang, möten för det lokala föreningslivet, privatuthyrningar såsom bröllop och födelsedagskalas, olika typer av samhällsservice och verksamhet för barn och unga. När kriser uppstått har bygdegårdar fungerat som en resurs för kommunens och lokalbefolkningens behov. Det har gjorts under bränder, stormar och nu i pandemin för att stötta bygden på det sätt som krävs. Nu står Sveriges 1 447 bygdegårdar redo för att öppna dörrarna för närvaccinering.

Flera regioner har börjat undersöka bygdegårdar som en möjlig resurs i genomförandet av vaccinationen, och vi hoppas att fler går samma väg. Genom att använda Sveriges bygdegårdar blir tillgängligheten till vaccinet större för prioriterade grupper oavsett var i landet man bor. Avstånd som ofta utgör hinder för landsbygders äldre kan kraftigt reduceras tack vare bygdegården. För de grupper som är beroende av omsorgens assistans kan logistiken förenklas och färre riskerar att utsättas för onödig smittorisk.

Vi välkomnar regionerna att ta kontakt med bygdegårdarna och skapa lösningar för att nå fler!

Per Lodenius
Förbundsordförande
Bygdegårdarnas Riksförbund

Karin Fälldin
Förbundschef
Bygdegårdarnas Riksförbund


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus