2019-08-14 09:44Pressmeddelanden

Bygdegårdarna lever

Bygdegårdarnas Riksförbund är en medlemsorganisation där antalet medlemmar har ökat de senaste 45 åren:
– Det finns ingen tendens till att antalet medlemmar ska minska framöver, säger Per Lodenius, ordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund.
Bygdegårdarnas Riksförbund tycker därför att rubriksättningen och en del av innehållet i SVT Hallands inslag om bygdegårdar 7 augusti är olycklig
(https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/bygdegardarnas-framtid-ar-hotad).

– Bygdegårdarna är en folkrörelse med starkt engagemang runt om i landet, säger Per Lodenius. Bygdegårdar är inte bara en samlingslokal att hyra, bygdegårdsföreningen kan även vara en motor i den lokala utvecklingen och driva frågor som är viktiga för bygden.

Det finns inget som tyder på att det inte skulle finnas några bygdegårdar kvar om 10–20 år. På flera håll i landet finns det ungt engagemang som ser till att bygdegårdarna lever vidare. Att det även finns svårigheter att engagera unga i föreningsarbetet är riksförbundet medvetna om och arbetar aktivt med.

– Vår plan för föryngring inom bygdegårdsrörelsen är ett led i att stärka och stötta de unga som vill engagera sig och även skapa verksamhet som gör att fler unga får upp ögonen för den resurs bygdegårdarna är, säger Per Lodenius.

Bygdegårdarna samarbetar bland annat med ungdomsorganisationerna Vi unga och 4H för att ordna verksamhet som lockar barn och unga. Många föreningar ordnar även aktiviteter i egen regi såsom filmvisningar, pyssel, disco, LAN, dans- och teaterkurser med mera.

– När unga får upp ögonen för att våra samlingslokaler erbjuder verksamhet och aktiviteter för dem blir även intresset för att engagera sig i föreningarna större, säger Lars Voss, ordförande i Hallands bygdegårdsdistrikt.

Första helgen i augusti arrangerades en deltävling tre av Swedish Speedcubing League Tofta bygdegård i Varbergs kommun, som då var fullsatt med ungdomar som bland annat tävlade i Rubiks kub.

I Hallands bygdegårdsdistrikt pågår ett digitaliseringsprojekt i samarbete med Riksteatern Halland där kultur och utbildning erbjuds på distans i bygdegårdar.

– Fiberanslutning kommer inom en snar framtid finnas i så gott som alla våra bygdegårdar, vilket betyder mycket för att locka unga personer, säger Lars Voss.

– Jag ser positivt på framtiden för bygdegårdarna; bygdegårdarna förändras och jag är optimistisk när det gäller att få med unga i bygdegårdarnas arbete, avslutar Lars Voss.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Ordförande, Hallands bygdegårdsdistrikt
Lars Voss