2020-06-01 08:52Pressmeddelanden

Bygdegårdarna samlar Sverige – kraft för kultur och utveckling i hela landet 

Vägvisningsskylt bygdegårdFoto: Sofia Nahringbauer

Kulturen är en tillväxtfaktor. En positiv befolkningsutveckling kräver tillgång till inte bara vård, skola och omsorg, utan även kultur. Landets alla bygdegårdar gör det möjligt att skapa en levande landsbygd där såväl kultur som annan samhällsservice kan få plats. Det finns över 1 400 ideella bygdegårdsföreningar runt om i hela Sverige som engagerar en kvarts miljon enskilda medlemmar framför allt i glesbygden. Tillsammans utgör vi ett nätverk av allmänna samlingslokaler som ger sammanhållning, livskraft och framtidstro. 

Bygdegårdarna skapar gemenskap och driver landsbygdsutveckling.

Landets bygdegårdar skapar gemenskap mellan människor och driver den landsbygdsutveckling som våra politiker talar sig varma för. Hela vårt land ska leva, och i många fall kan just bygdegårdarna vara en tillgång och skapa de reellt praktiska förutsättningarna som behövs för det. För politiker och beslutsfattare är det angeläget att förstå lokalernas betydelse för föreningsliv, kultur, folkhälsa och landsbygdsutveckling. 

Tusentals ideella eldsjälar värnar och utvecklar det demokratiska samhället där kulturen är stark, fri och självständig.

Bygdegårdarna finns i hela landet och värnar och utvecklar ett demokratiskt samhälle där kulturen är stark, fri och självständig. Tusentals eldsjälar jobbar ideellt för att värna, främja och utveckla det demokratiska samtalet. Samtidigt skapar våra lokaler möjligheter för företagande, upplåter scener för teater, konst och kultur och erbjuder rekreation, glädje och delaktighet i lokalsamhället. 

Bygdegårdarna skapar framtidstro.

Alla som är aktiva i en bygdegårdsförening eller har besökt möten, fester och andra arrangemang, känner att kulturen skapar framtidstro. Demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet är inte självklart. Vårt bidrag till lika möjligheter oavsett vem du är och vart du bor handlar om att föra människor samman, öka bildningen och stärka banden mellan olika samhällsgrupper. 

Coronaviruset hotar landsbygdsutvecklingen.

När intäkterna för uthyrning av samlingslokalerna försvinner och arrangemangen inte blir av är coronaviruset på sikt ett hot mot utvecklingen på landsbygderna. De allmänna samlingslokalerna har en unik roll att tillhandahålla lokaler för ideell, privat och offentlig sektor. Det är därför extra angeläget att stat, region och kommun i samband med denna kris riktar resurser för att upprätthålla denna infrastruktur. Vårt samhälle har ett behov även i framtiden av öppna mötesplatser för kultur, demokrati och lokalt utvecklingsarbete – det som de allmänna samlingslokalerna tillhandahåller. 

Bygdegårdarna bidrar till ett starkt, enat och öppet Sverige.

För att klara vårt viktiga uppdrag behöver fler beslutsfattare i praktiken prioritera utifrån den djupt rotade tanken om att landsbygdsutvecklingen bidrar till ett starkt, enat och öppet Sverige. Tillsammans förebygger vi antidemokratiska krafter. 

Landets bygdegårdar ska vara en stark part i samtalen med regering, riksdag, regioner och kommuner. Därför behöver vi följande: 

  • Kompensation för de ekonomiska förluster coronaviruset orsakat. 
  • Tekniska möjligheter i form av exempelvis internetfiber. 
  • Ökade ekonomiska förutsättningar till samverkan och samarbete med nationella- och regionala institutioner, producenter och andra arrangörer. 
  • Stärka arrangörsledet med resurser och kunskap för att ge bättre möjlighet till lokala arrangemang. 

Uttalandet är antaget av Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma den 31 maj 2020. 


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Per Lodenius
Förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund
Per Lodenius
  • 070–322 92 89
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus