2022-02-02 15:39Pressmeddelanden

Bygdegårdarnas Riksförbund välkomnar riktat krisstöd

Foto: Sofia NahringbauerFoto: Sofia Nahringbauer

Bygdegårdarnas Riksförbund välkomnar riksdagens beslut om 60 miljoner kronor i riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler.

Dagens riksdagsbeslut ger ett behövligt tillskott på totalt 1,1 miljarder kronor till hela kulturlivet.

– Det är viktiga medel som skjuts till, inte minst de 60 miljoner kronor som avsätts specifikt till allmänna samlingslokaler, säger förbundsordförande Per Lodenius.

Fjolårets krisstöd till allmänna samlingslokaler motsvarande 21 procent av föreningarnas fasta kostnader för driften av bygdegårdarna. Nu när pandemin fortsätter är det nya stödet mycket viktigt.

– Intäkterna från uthyrningen av lokalerna, som är en avgörande finansieringskälla, har i princip helt uteblivit under pandemin. Även biljettintäkter vid arrangemang har försvunnit. Kvar står föreningarna med driftskostnaderna för huset och nu extra höga elkostnader, säger förbundschef Kenneth Lundmark.

Förbundsordförande Per Lodenius konstaterar en risk i att pandemin får långsiktiga konsekvenser.

– Pengabristen är akut och riskerar det långsiktiga underhållet av fastigheterna. När vi en gång kommer ur pandemin får vi kika på vilka konsekvenser vi ser både avseende fastighetsunderhållet och föreningarnas verksamheter.

Bygdegårdarnas Riksförbund samlar 1 452 föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdarna är en hörnsten i svenskt kulturliv och en del av Sveriges demokratiska infrastruktur. Bygdegårdarnas Riksförbund har 240 000 medlemmar och vi finns på riktigt i hela landet.

– Före covid-19 genomfördes 36 000 aktiviteter i våra bygdegårdar. Vi ser fram emot den dag då vi åter kan välkomna till konserter, teaterföreställningar, seminarier, författaraftnar, filmvisningar och föreningsträffar och allt annat som sker i våra allmänna samlingslokaler, säger Per Lodenius.

Boverket är den myndighet som hanterar de riktade krisstöden till allmänna samlingslokaler. Bygdegårdarnas Riksförbund inväntar mer information från myndigheten.

Bygdegårdarnas Riksförbund välkomnar också översynen av kriterierna för evenemangsstödet på två miljarder kronor, då det är viktigt att fler arrangörer kan få ta del av detta stöd.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Kenneth Lundmark
Förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund
Kenneth Lundmark