2020-02-10 07:45Pressmeddelanden

Bygdegårdarnas Riksförbunds Landsbygdskonferens

Bygdegårdarnas Riksförbund bjuder in till publik landsbygdskonferens

Bygdegårdsrörelsen, med sina 1447 bygdegårdar, har en unik position när det kommer till att jobba med lokal utveckling i hela landet. Genom att bjuda in till en publik landsbygdskonferens vill Bygdegårdarnas Riksförbund belysa denna potential och samtala med politiker och ansvariga tjänstemän om landsbygdspolitiken. Hur kan den ideella sektorn i allmänhet och bygdegårdsrörelsen i synnerhet kan vara en resurs för framgång?

Datum och tid: Fredag den 14 februari kl. 10.00-14.00. Registrering och fika från 9.30.
Plats: Citykonferensen, Stockholm www.citykonferensen.se/karta-vagbeskrivning

Moderator som guidar oss genom dagen är Josephine Bladh.

10.00 Välkommen – Bygdegårdarna samlar Sverige!
Per Lodenius, förbundsordförande, och Karin Fälldin, förbundschef, för Bygdegårdarnas Riksförbund.

10.30 Tre röster från bygdegårdsrörelsen

    • Ljustorps bygdegård, Timrå kommun, om hur man fungerade som sambandscentral under 2018-års skogsbränder. Medverkande: Tina Forslund Tjärnberg, styrelseledamot, Ljustorps bygdegård.
    • Ullergården, Lindesberg kommun, om att vara servicepunkt i bygden. Medverkande: Kjell-Åke Wijk, ordförande, Ullersäters bygdegårdsförening.
    • Byahörnan, Trelleborgs kommun, om Mambaprojektet – mobilitet och landsbygdsutveckling i Östersjöregionen som drivs genom EU:s regionala utvecklingsfond. Medverkande: Ulla-Britt Olofsson, ordförande, Byahörnan, och Christoffer Hernestig, Trelleborgs kommun.

11.10 Hur samordnas och genomförs landsbygdspolitiken i Sverige
Klas Fritzon, koordinator landsbygdsuppdrag, Tillväxtverket.

11.40 Fika

12.00 Hur omsätter vi landsbygdskommitténs förslag till verklighet?
Paneldiskussion med riksdagsledamöter från Miljö- och jordbruksutskottet: Kristina Yngwe (C), Maria Gardfjell (MP), Kjell-Arne Ottosson (KD), John Widegren (M) och Elin Segerlind (V). Moderator: Karin Fälldin

12.45 Avslut och sammanfattning
Per Lodenius, förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund.

13.00 Mingellunch

14.00 Slut

Anmäl dig här eller kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Per Lodenius
Förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund
Per Lodenius
  • 070–322 92 89
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus