2018-10-04 14:42Pressmeddelanden

Bygdegården Siggarud i Mariestad får 135 000 kronor från Landlotten

Siggaruds bygdegårdsförening får Bygdegårdarnas Riksförbunds stora utvecklingscheck för att satsa på bergvärme så att de kan ha verksamhet året runt.

Redan efter ett par år har Bygdegårdarnas Riksförbunds fått överskott i sitt lotteri som nu bland annat Siggaruds bygdegårdsförening får ta del av. Siggaruds bygdegårdsförening som tidigare sökt pengar från länsstyrelsen och fått avslag såg nu chansen att söka stor utvecklingscheck.

– Vi trodde inte att det var sant när vi fick beskedet om att vi skulle få 135 000 kronor. Det här ger en rejäl skjuts för föreningen. Det är många som vill ha verksamhet och hyra bygdegården och då måste det finnas värme, säger Anna Pettersson, ordförande i Siggaruds bygdegårdsförening.

– Det är verkligen roligt att kunna ge detta bidrag till våra medlemmar, säger Karin Fälldin, förbundssekreterare på Bygdegårdarnas Riksförbund. Hela överskottet var på drygt en miljon kronor och av dem fördelas 350 000 kronor på tre föreningar som valdes ut bland tjugo sökande. Vi tyckte att Fotskäls satsning var mycket bra och beviljade deras ansökan.

Bygdegårdsföreningen har haft en svacka och legat nere tio år och huset har förfallit. Förra året tog en ny generation eldsjälar över och startade upp på nytt. Nu finns över 140 medlemmar och föreningen satsar stort på att åter göra huset till en mötesplats där man träffas, har aktiviteter samt utvecklar bygden. I dagsläget saknar huset uppvärmning då vedpannan är slut och skorstenen utdömd. Efterfrågan finns för att ha aktiviteter och hyra bygdegården ‒ men då måste det finnas värme.

De två övriga bygdegårdsföreningar som har tilldelats Landlottens stora utvecklingscheck är Zenit/Rissnaorten i Jämtland, som får 100 000 kronor till bland annat att rusta upp ett elljusspår för mountainbike, och Fotskäls bygdegård i Sjuhärad får, som får 115 000 kronor till utveckling av sin biograf.

Om Landlotten
Bygdegårdarnas Riksförbund startade lotteriet Landlotten i september 2015 och har nu i år fått ett överskott på en miljon kronor som går till landsbygdsutveckling. En av satsningarna är ”Stor utvecklingscheck” där 350 000 kronor fördelas på tre av riksförbudets medlemsföreningar till större investeringar där man inte kunnat få stöd någon annanstans.
www.landlotten.se

www.bygdegardarna.se


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.