2018-10-04 12:08Pressmeddelanden

Bygdegården Zenit i Bräcke kommun får 100 000 kronor från Landlotten

Bygdegården Zenit får Bygdegårdarnas Riksförbunds stora utvecklingscheck för att satsa på ungdomsverksamhet. Ett elljusspår för mountainbike samt en upplyst pulkbacke ska nu iordningsställas vid bygdegården.

Redan efter ett par år har Bygdegårdarnas Riksförbunds fått överskott i sitt lotteri som nu bland annat Rissnaortens hemsbygdsförening som driver bygdegården Zenit får ta del av.

– Det är verkligen roligt att kunna ge detta bidrag till våra medlemmar, säger Karin Fälldin, förbundssekreterare på Bygdegårdarnas Riksförbund. Hela överskottet var på drygt en miljon kronor och av dem fördelas 350 000 kronor på tre föreningar som valdes ut bland tjugo sökande. Vi tyckte att Rissnaortens satsning var mycket bra och beviljade deras ansökan.

Rissnaortens hembygdsförening har tidigare sökt pengar till ”Spårprojektet” från andra bidragsgivare men fått avslag och såg nu chansen att söka Landlottenpengar.

– Ett fantastiskt glädjande besked för oss och bygden att äntligen få ekonomiskt stöd att fixa det havererade och stormskadade elljusspåret till en mountainbikebana och elljus till pulkabacken! Det blir en bra samlingspunkt vid bygdegården för barn och unga, säger Margita Gustafsson, ordförande i Rissnaortens hembygdsförening/Zenit bygdegård.

De två övriga bygdegårdsföreningar som tilldelats Landlottens stora utvecklingscheck är Fotskäls bygdegård i Marks kommun, som får 115 000 kronor till att utveckla sin biograf, och Siggaruds bygdegård i Mariestad kommun, som får 135 000 kronor till bergvärme för att kunna använda bygdegården vintertid.

Om Landlotten
Bygdegårdarnas Riksförbund startade lotteriet Landlotten i september 2015 och har nu i år fått ett överskott på en miljon kronor som går till landsbygdsutveckling. En av satsningarna är ”Stor utvecklingscheck” där 350 000 kronor fördelas på tre av riksförbudets medlemsföreningar till större investeringar där man inte kunnat få stöd någon annanstans. www.landlotten.se


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.