2022-06-08 06:15Pressmeddelanden

Bygdegårdsrörelsen – en del av Sveriges beredskap  

Per Lodenius talar på Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2022 i Älmhult. Foto: Sandra CarlssonPer Lodenius talar på Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2022 i Älmhult. Foto: Sandra Carlsson

Vi inom bygdegårdsrörelsen är beredda att utöka vårt ansvar i svensk beredskap. Hela Sverige ska vara tryggt.  Civilsamhällets betydelse vid kriser visar sig ofta ovärderligt. Vi är en folkrörelse med 240 000 medlemmar som i föreningsform driver allmänna samlingslokaler i hela landet.

Bygdegårdsrörelsen omfattar 1 452 bygdegårdsföreningar med allmänna samlingslokaler spridda över hela landet, totalt motsvarar lokalytan drygt 8 300 större tvårumslägenheter. Sammantaget samlar vi närmare en kvarts miljon medlemmar och når långt många fler. Dessa allmänna samlingslokaler finns till största delen på de svenska landsbygderna men vi har även medlemmar såväl i tätorter som i städer. Detta innebär ett nätverk av mötesplatser som alla är byggda utifrån en demokratisk värdegrund.

Bygdegården är en neutral plats, religiöst och partipolitiskt obunden. Här samlas människorna i en bygd, på en plats eller en stadsdel. Här går att uppleva ett kulturarrangemang, delta i ett folkbildande sammanhang eller möta någon i dialog. En plats som är välkänd och som finns i närområdet. Här kan grannar mötas men även nya kontakter kan uppstå. Oavsett bakgrund, härkomst, bildningsnivå eller annan skillnad – kan människor mötas i bygdegården – en plats som främjar människors lika värde.

Samhällen hamnar plötsligt i kris. Det kan vara stormar som fäller skogar, översvämningar som lamslår infrastruktur eller bränder som ödelägger stora områden. Kriser kan vara långvariga strömavbrott, it-attacker på nödvändiga strukturer och evakueringar efter en olycka. Då behövs den lokala bygdegården, i samverkan med andra lokala aktörer. Men en samlingsplats kan också behövas vid andra typer av kriser – vid eftersök av försvunna personer eller efter en händelse där någon utsatts för brott. Och vid det mest otänkbara som plötsligt framstår som en reell risk – krig.

De allmänna samlingslokalerna – bygdegårdarna– är en tillgänglig del av infrastrukturen för att stärka Sveriges beredskap. Det är platser som under många år använts vid samhälleliga krissituationer. Nu är vi beredda att utöka vårt ansvar i svensk krisberedskap. Det handlar bland annat om utbildningsinsatser inom området samt fördjupad dialog med övriga aktörer inom totalförsvaret för översyn och planläggning av bygdegårdsrörelsens långsiktiga kapacitet vad gäller exempelvis lednings-, sjukvårds- och samlingsplatser, förråd och depåer, evakueringsmöjligheter och tillfälliga bostäder. Bygdegårdarna är lokaler, mark och människor över hela Sverige, tillgängliga dygnet runt året runt.

Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor nu och i framtiden. Vi ska vara en del av den infrastruktur som bidrar till en stark beredskap i hela landet.

Älmhult 5 juni 2022

Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Per Lodenius
Förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund
Per Lodenius
  • 070–322 92 89
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Kenneth Lundmark
Förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund
Kenneth Lundmark