2018-06-05 11:04Pressmeddelanden

Bygdegårdsrörelsen satsar framåt med ny vision

Bygdegårdarna samlar Sverige! – det är inledningen och den korta versionen av
visionen för framtidens bygdegårdsrörelse. Ett brett tvåårigt utvecklingsarbete har
utmynnat i viktiga principbeslut för en levande folkrörelse – oavsett ålder, bakgrund,
intressen och plats.

Bygdegårdsrörelsen har för första gången antagit en gemensam vision på riksförbundets årsstämma i Norrtälje den 3 juni. Visionen, de långsiktiga målen som hör till, och en handlingsplan för att engagera fler unga, är resultat av ett utvecklingsarbete för att möta de utmaningar och möjligheter som formulerats av rörelsens medlemmar.

Visionen lyder: Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

– Vi är stolta och glada efter att en enhällig förbundsstämma har antagit visionen, säger Per Lodenius, förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi har formulerat i ord det vi alltid har vetat och kommer nu att arbeta aktivt för att bredda och stärka bygdegårdsrörelsen.

Välkänd samhällsaktör
Ett av visionsmålen är att bygdegårdsrörelsen ska vara en välkänd och respekterad
samhällsaktör som är en del av lokalsamhället och har kontakt med beslutsfattare.

– Det är viktigt att vi är en del av samhällsutvecklingen och en stark aktör i civilsamhället, säger Per Lodenius. Vi finns i hela landet, men vi ska bli fler och med ännu bättre spridning.

Idag finns det bygdegårdar i drygt 85 procent av landet kommuner, målet är att öka till nästan 90 procent på fyra år. Bygdegårdar är mötesplatser, därför görs även satsningar för att husen ska vara funktionella och tillgängliga i ännu högre grad än idag.

En annan viktig del är att bygdegårdarnas verksamhet ska nå fler olika målgrupper där
ungdomar är en grupp som prioriteras i en egen handlingsplan.

Fler unga i rörelsen
– Alla är välkomna i bygdegården, oavsett ålder, men vi behöver satsa lite extra på ungdomar både när det gäller aktiviteter och i föreningsarbetet, säger Per Lodenius. Vi kommer att arbeta för fler ungdomsföreningar i bygdegårdarna och för att underlätta för och uppmuntra unga att engagera sig som förtroendevalda i bygdegårdsrörelsen.


Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2018
2018 års förbundsstämma hölls på Marholmen, Norrtälje kommun, 2–3 juni. Drygt 100 ombud från förbundets 24 distrikt närvarade på stämman tillsammans med runt 70 övriga deltagare. I anslutning till stämman hölls även seminarier och workshops. BR håller stämma en gång per år på olika platser runt om i landet.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Per Lodenius
Förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund
Per Lodenius
  • 070–322 92 89
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus