2022-06-07 08:00Pressmeddelanden

Carina Hellström får högsta utmärkelsen

Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2022 tilldelas Carina Hellström för hennes stora engagemang i bygdegårdsrörelsen.

År 2006 var Carina Hellström med och startade upp föreningen Amandas Hus. Övergick senare till Ryda bygdegårdsförening där främst med ansvar för miljön.

Ledamot i distriktsstyrelsen sedan 2008 med stort engagemang i miljöarbetet.

Carina Hellström har lagt ned mycket tid och arbete och på ett positivt och medryckande sätt motiverat våra föreningar att anta det som tidigare kallades miljödiplom samt uppdatering av dessa.

Tillsammans med Sören Runnestig och Anders Johansson har Carina genomfört ett uppmärksammat skadeförebyggande projekt, gällande vattenlås och miljödiplom.

Ett djupt engagemang i styrelsearbetet trots att hälsan av och till sviktat.


Årets utmärkelse, som delades ut på Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 4 juni i Älmhult, går även till Benny Jansson, Torsö.


Förbundets högsta utmärkelse tilldelas en person som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus

Relaterad media