2022-06-02 06:30Pressmeddelanden

Demokrati och delaktighet lyfts på stämma

Mötesplats Häradsbäck är en av bygdegårdarna som besöks under seminarieresan som inleder stämmohelgen.Mötesplats Häradsbäck är en av bygdegårdarna som besöks under seminarieresan som inleder stämmohelgen.

Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma lyfter i år demokrati och delaktighet som tema. Den 4–5 juni arrangeras Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma och värd för 2022 års stämma är Kronobergs bygdegårdsdistrikt. Stämman äger rum i Älmhult hos Folkets Hus.

Redan 3 juni finns möjlighet att samlas och ta del av seminarieprogram med besök på Mötesplats Häradsbäck och Kalvsviks bygdegård.

På programmet står även underhållning med Smålandsoperan och Dacke Drängar samt att Kent Wisti avslutar stämman på söndag. Stämmofesten hålls på Parken i Urshult lördagen den 4 juni med dans till Swedish Dance Mafia.

Mottagarna av förbundets högsta utmärkelse, årets bygdegårdsförening och årets miljöstipendiat uppmärksammas under stämman.

Ombud från hela landet samlas och tar viktiga beslut om bygdegårdsrörelsens framtid. Bland annat kommer nya långsiktiga mål för 2023-2026 att antas samt att krisberedskap lyfts i det föreslagna stämmouttalandet.

Läs mer om stämman: https://bygdegardarna.se/om-oss/forbundsstamma/

Stämman sponsras av:

 


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Kenneth Lundmark
Förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund
Kenneth Lundmark
ORDFÖRANDE KRONOBERGS BYGDEGÅRDSDISTRIKT
Solveig Carlsson