2019-06-12 06:30Pressmeddelanden

En 75-årig folkrörelse med framtidstro

Omslagsillustration: Marja NybergOmslagsillustration: Marja Nyberg

I år firar Bygdegårdarnas Riksförbund 75 år. Ett riksförbund som har vuxit de senaste 45 åren. I jubileumsboken ”Bygdegårdarna samlar Sverige” beskrivs mångfalden som förbundets och bygdegårdarnas verksamhet utgör.

Den nya boken ”Bygdegårdarna samlar Sverige – en 75-årig folkrörelse med framtidstro” handlar främst om de senaste 15 åren med ämnen som film och bio, konst, nya bygdegårdar, ungdom, mat och kök, krisberedskap och integration, bara för att nämna några.

Bygdegårdarnas Riksförbund bildades den 14 augusti 1944 och firar under 2019 sitt 75-årsjubileum. De första årtiondena präglades av både uppgång och nedgång. Sedan har medlemsantalet bara ökat, 45 år i rad. Vid det senaste årsskiftet var 1 433 föreningar anslutna till riksförbundet.  

– De berättelser från Bygdegårdarnas Riksförbunds 75 år som målas upp i denna bok visar på en stolt historia och samtidigt en otrolig framtidstro i en växande organisation., säger Per Lodenius, förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Boken beskriver både det som varit och det som ska komma. Det är en bok fylld av viktiga beslut, målmedveten verksamhetsutveckling och lokala eldsjälar. Den fokuserar på åren 2004–2019, men blickar både längre bak och längre fram än så.

– Att ta nya steg och utvecklas är en förutsättning för att fortsätta vara relevanta. Bygdegårdarnas Riksförbund har en vision och långsiktiga mål om en ännu bättre spridning över landet, utveckling av mötesplatserna och att nå fler målgrupper, säger Karin Fälldin, förbundschef.

Låt dig fascineras, inspireras och imponeras av denna folkrörelse. Så här lyder visionen: ”Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.”

Titel: Bygdegårdarna samlar Sverige – en 75-årig folkrörelse med framtidstro
Redaktörer: Jenny Dahlerus, Monica Eriksson, Anders Karlsson och Maud Abrahamsson

Om du vill ha ett lokalt perspektiv på boken, kontakta Jenny Dahlerus (se kontaktuppgifter nedan).


Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2019
Förbundsstämma hölls på Gummifabriken, Värnamo, 1–2 juni. Drygt 100 ombud från förbundets 24 bygdegårdsdistrikt deltog på stämman tillsammans med runt 70 övriga deltagare. Årets stämma uppmärksammade särskilt att riksförbundet bildades för 75 år sedan, bland annat med lanseringen av jubileumsboken "Bygdegårdarna samlar Sverige - En 75-årig folkrörelse med framtidstro". I anslutning till stämman hölls även seminarier och workshops. 


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus