2018-10-04 14:08Pressmeddelanden

Fotskäls bygdegård får 115 000 kronor från Landlotten till sin biograf

Fotskäls bio, som just har blivit digital biograf, får Bygdegårdarnas Riksförbunds stora utvecklingscheck för att ytterligare förbättra filmupplevelsen för sina besökare.

– Vi behöver framförallt ny duk. Det är hål i den gamla och den är rätt lortig. Det kommer att förbättra bioupplevelsen avsevärt. Nya riktiga biografstolar som är flyttbara behöver vi också, kanske en del av pengarna går till det, säger Oscar Abrahamsson, ordförande i bygdegårdsföreningen.

Redan efter ett par år har Bygdegårdarnas Riksförbunds fått överskott i sitt lotteri som nu bland annat Fotskäls bygdegårdsförening får ta del av.

– Det är verkligen roligt att kunna ge detta bidrag till våra medlemmar, säger Karin Fälldin, förbundssekreterare på Bygdegårdarnas Riksförbund. Hela överskottet var på drygt en miljon kronor och av dem fördelas 350 000 kronor på tre föreningar som valdes ut bland tjugo sökande. Vi tyckte att Fotskäls satsning var mycket bra och beviljade deras ansökan.

Fotskäl satsar på utrustning som ny duk, akustikförbättring, hörslinga, belysning och fasadskylt, så långt pengarna räcker. Biografen har idag bra ljud- och projektorutrustning.

– Vi ser biografen som en motor i bygdegården och att den kan bli en bio som står stadigt på egna meriter. Besökarna ska få en härlig bioupplevelse. Och då behövs bra teknik till hög klass, säger Oscar Abrahamsson.

De två övriga bygdegårdsföreningar som har tilldelats Landlottens stora utvecklingscheck är Zenit/Rissnaorten i Jämtland, som får 100 000 kronor till bland annat att rusta upp ett elljusspår för mountainbike, och Siggaruds bygdegård i Sjuhärad, som får 135 000 kronor till bergvärme för att kunna använda bygdegården vintertid.

Om Landlotten
Bygdegårdarnas Riksförbund startade lotteriet Landlotten i september 2015 och har nu i år fått ett överskott på en miljon kronor som går till landsbygdsutveckling. En av satsningarna är ”Stor utvecklingscheck” där 350 000 kronor fördelas på tre av riksförbudets medlemsföreningar till större investeringar där man inte kunnat få stöd någon annanstans.
www.landlotten.se

www.bygdegardarna.se


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.