2022-04-26 06:15Pressmeddelanden

Frödinge bygdegårdsförening är Årets bygdegårdsförening

Frödinge bygdegård. Foto: Bertil CarlssonFrödinge bygdegård. Foto: Bertil Carlsson

Frödinge bygdegårdsförening i Vimmerby kommun tilldelas Bygdegårdarnas Riksförbunds utmärkelse Årets bygdegårdsförening i Sverige 2022.

–  Vi känner oss omtumlande och hedrande. På något sätt känns det som ett kvitto på att vi gjort och gör något bra. Vi slåss ju med 1451 andra bygdegårdar i hela Sverige, säger Bertil Carlsson, ordförande i Frödinge bygdegårdsförening.

Frödinge bygdegårdsförening har under det senaste året förnyat sin miljödiplomering, certifierat sig som Säker Föreningsgård, tagit Ungdomsdiplom och haft en massa arrangemang av olika slag och för alla åldrar.

– Kort och gott så har vi försökt bedriva verksamhet trots pandemi och restriktioner som har påverkat på många olika sätt, säger Bertil.

Vad är det viktigaste med att ha en bygdegård i bygden?

– En bygdegård fungerar som en samlingslokal i bygdens tjänst. Föreningen arbetar religiöst och politiskt obundet. Vår uppgift är att verka för bygdens kulturella utveckling och ska bistå föreningar, företag och invånare med ändamålsenliga lokaler, avslutar Bertil.

Juryns ordförande Anders Karlsson, som också är vice ordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund, säger så här om valet:

– Det är en ynnest att få utse årets bygdegårdsförening bland alla våra medlemmar. Frödinge är verkligen en fantastisk förening som sjuder av liv, aktivitet och framtidstro.

Motivering:
Frödinge bygdegårdsförening tänker långsiktigt, både när det gäller människor och miljö. Föreningen har en bred verksamhet för alla åldrar och olika intressen. Barn och ungdomar har en viktig roll i allt från beslutsfattande till underhåll av lokalerna och genomförande av arrangemang. I miljöarbetet är föreningen en förebild i bygden, med bygdegårdsrörelsens tre miljödiplom och solceller installerade på bygdegårdens tak. Frödinge bygdegårdsförening är nutid och framtid, utveckling och hållbarhet – årets bygdegårdsförening i Sverige 2022.

Utmärkelsen delas ut vid Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma 3–5 juni i Älmhult: https://bygdegardarna.se/om-oss/forbundsstamma/


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus