2023-03-29 06:15Pressmeddelanden

Gräsmyrs Bygdegårdsförening får Hållbarhetsdiplom

Illustration: Marja Nyberg

Nu delas Bygdegårdarnas Riksförbunds tre första Hållbarhetsdiplom ut och Gräsmyrs Bygdegårdsförening, Nordmalings kommun är en av mottagarna. Hållbarhetsdiplomet lanserades i september 2023 och är en viktig del av bygdegårdarnas arbete för en långsiktigt hållbar värld.

– Gräsmyr Bygdegård har sedan 2022 aktivt jobbat med frågan om hur vi kan jobba mer hållbart, att kunna stimuleras av Riksförbundets satsning gjorde att arbetet tog fart. Vi är stolta över att vara bland de första i riket som har nått målet! säger Monica Jonsson, Gräsmyrs Bygdegårdsförening

Bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete baseras på Agenda 2030 och de 17 Globala målen med miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. För att kunna få diplomet behöver föreningen kunna visa att de uppfyller de kriterier riksförbundet har tagit fram.

– Genom bygdegårdsrörelsens Hållbarhetsdiplom visar våra medlemsföreningar hur deras verksamhet bidrar till att stötta de Globala målen där vår rörelse är starkast. Diplomet kan tas av alla föreningar och styrelser, säger Ulph Lundgren, verksamhetsutvecklare, Bygdegårdarnas Riksförbund, som lett arbetet med Hållbarhetsdiplomet.

De sex mål som ingår i diplomet och som bygdegårdsrörelsens föreningar med sin verksamhet bidrar till är:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (social hållbarhet)
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (social hållbarhet)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljömässig hållbarhet)
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (social hållbarhet)

– Nu jobbar vi vidare tillsammans mot ett långsiktigt hållbart samhälle med Hållbarhetsdiplomet och målet är att många av våra över 1 450 medlemmar ska ta det, avslutar Ulph.

De andra två föreningarna som får diplomet är Värna-Grebo Bygdegårdsförening, Åtvidabergs kommun, och Rönö bygdeförening, Norrköpings kommun.

Illustration: Marja Nyberg

Illustration: Marja Nyberg


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Jenny Dahlerus
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Ulph Lundgren
Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring
Ulph Lundgren