2019-06-04 06:35Pressmeddelanden

Högsta utmärkelsen till Monica Eriksson

Monica Eriksson, SolnaMonica Eriksson, Solna. Foto: Karin Waldén Egholt

Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse tilldelades Monica Eriksson, Solna, vid förbundets stämma i Värnamo lördagen den 1 juni. Stämman samlade 170 bygdegårdsengagerade människor.

Monica Eriksson mottog guldplaketten för stora insatser och engagemang i bygdegårdsrörelsen.

Motivering
Monica Eriksson är den enskilda person som haft störts betydelse för bygdegårdsrörelsens utveckling de senaste 40 åren. På sent 70-tal var hon drivande i att Bygdegårdarnas Riksförbund skulle börja jobba mer med kulturfrågorna och bilda programråd för detta. Hon var en kort tid ersättare i förbundsstyrelsen, och 1980 blev hon anställd som BR:s första kulturkonsulent. BR hade då 555 anslutna föreningar, idag har vi 1433. En utveckling som har mycket att göra med att kulturverksamheten kom till.

1994 blev Monica BR:s förbundssekreterare, en tjänst hon hade i 21 år. Hon har lett riksförbundet till många segrar med ett hjärta som klappar för bygdegårdsrörelsens viktiga verksamhet och samhällsuppdrag. Efter pensionen fortsätter hon idag med att engagera sig i Stockholmsdistriktet, som sekreterare. Distriktet har under de senaste åren, mycket tack vare Monica, gjort stora framsteg och fått projektmedel inom områdena kultur och landsbygdsutveckling. På riksnivå har hon också suttit i landsbygdsrådet och är lotteriföreståndare för Landlotten.

Monica är en stark förebild för alla aktiva i bygdegårdsrörelsen och för Sveriges föreningsliv i stort. Så passionerad för spridning av allmänna samlingslokaler i hela landet som möjliggör ett ökat kulturliv, stärkt föreningsliv och att bevara offentlig service på Sveriges landsbygder.


Årets utmärkelse tilldelas även till Ola Johansson, Kungsbacka och Solveig Carlsson, Bolmsö och Ulrika Johansson, Väse.


Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2019
Förbundsstämma hölls på Gummifabriken, Värnamo, 1–2 juni. Drygt 100 ombud från förbundets 24 bygdegårdsdistrikt deltog på stämman tillsammans med runt 70 övriga deltagare. Årets stämma uppmärksammade särskilt att riksförbundet bildades för 75 år sedan, bland annat med lanseringen av jubileumsboken "Bygdegårdarna samlar Sverige - En 75-årig folkrörelse med framtidstro". I anslutning till stämman hölls även seminarier och workshops. 


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.