2022-07-04 06:15Pressmeddelanden

Inbjudan seminarium om krisberedskap i Almedalen

Broddbo bygdegård fungerade som ledningsplats vid släckningarbetet av skogranden i Sala sommaren 2018. Foto: Anders WeissBroddbo bygdegård fungerade som ledningsplats vid släckningarbetet av skogranden i Sala sommaren 2018. Foto: Anders Weiss

Lokalsamhället har stor betydelse vid samhälleliga kriser och är först på plats att hantera en kris innan samhället tar vid. Det finns stora möjligheter med att i allt högre grad inkludera civilsamhället i beredskap.
 
Skogsbränderna i Västmanland 2014 och 2018 gav erfarenheter i civilsamhället och i kommunorganisationen som idag är en del av en nuvarande krisberedskap i länet. På Gotland har försvaret tillsammans med länsstyrelsen med flera genomfört ett aktivt arbete för att stärka totalförsvaret i samverkan med civilsamhället.
 
I detta seminarium lyfter vi bygdegårdsrörelsens viktiga roll för att bygga beredskap i hela landet.
 
Medverkande:
  • Anders Westin, Ordförande, Västmanlands bygdegårdsdistrikt
  • Åke Ekström, f.d. ordförande, Gotlands bygdegårdsdistrikt
  • Håkan Johansson, LRF Sala
  • Anders Wigelsbo, Kommunstyrelseordförande, Sala Kommun
Från Bygdegårdarnas Riksförbund: Kenneth Lundmark förbundschef och Sofia Ohlsson verksamhetsutvecklare
 
I efterföljande panelsamtal diskuteras beredskap och totalförsvar i hela landet med medverkande företrädare och seminariedeltagare.
 
Arrangör:
Bygdegårdarnas Riksförbund

Tid:
7 juli kl. 14.30-15.30

Plats:
Almedalen, mötestält Alla röster ska höras


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kenneth Lundmark
Förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund
Kenneth Lundmark