2018-10-24 13:58Pressmeddelanden

Kalvsviks bygdegård får hederspris

Kjell-Erik Sagebrant, ordförande Kalvsviks bygdegårdsförening tar emot diplomet från Jan Cedervärn, överdirektör Jordbruksverket, och Mattias Peterson, Fastighetsägarna. Foto: Tommy WhitfeltKjell-Erik Sagebrant, ordförande Kalvsviks bygdegårdsförening tar emot diplomet från Jan Cedervärn, överdirektör Jordbruksverket, och Mattias Peterson, Fastighetsägarna. Foto: Tommy Whitfelt

Kalvsviks bygdegård i Växjö kommun tilldelades igår 250 möjligheters hederspris för sitt framgångsrika engagemang i bygden. Utmärkelsen syftar till att inspirera till nya strategier och möjligheter i krympande kommuner med målet att lyfta goda exempel och lyckade satsningar som fler kan ta del och lära av.

Motiveringen löd:
Att ta tillvara på alla möjliga resurser för att möta invånarnas behov på ett nyskapande sätt som skulle kunna stå modell inte bara mindre orter utan även för större kommuner är utmärkande. Genom engagemang, kreativt arbete och planer för utveckling visar invånarna sin inställning till utveckling. Mötesplatsen har stor betydelse för gemenskap och aktiviteter. Kalvsviks bygdegård är ett gott exempel på detta.

Läs mer om vinnarna:
bygdegardarna.se/om-oss/nyheter/kalvsviks-bygdegard-far-hederspris/

Om 250 möjligheter
250 möjligheter startades 2014 av Internationella Handelshögskolan i Jönköping och är en årlig konferens med fokus på att lyfta forskning om och goda exempel på mindre kommuner som jobbar med strategier för att nå framgång även på plaster som inte växer i samma utsträckning som de urbaniserade områdena gör idag. 250mojligheter.se


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.