2024-06-04 06:15Pressmeddelanden

Karin Fälldin får högsta utmärkelsen

Karin Fälldin, mottagare Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024Karin Fälldin, mottagare Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024. Foto: Niklas Fischer

Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024 tilldelas Karin Fälldin för sitt stora engagemang i bygdegårdsrörelsen.

– Det är helt fantastiskt. Bygdegårdsrörelsen är på ett så lokalt sätt helt avgörande för ett bra samhälle. Är det någon organisation där jag skulle bli särskilt glad över att få högsta utmärkelsen är det bygdegårdsrörelsen som gör så mycket i lokalsamhället över allt på så många platser, säger Karin Fälldin som var förbundssekreterare/förbundschef 2017–2021 för Bygdegårdarnas Riksförbund.

Karin Fälldin är uppvuxen i Iggesund i Hälsingland och kom i kontakt med bygdegårdsrörelsen på allvar när hon jobbade som generalsekreterare för Centerpartiets Ungdomsförbund, 2011–2015, en av Bygdegårdarnas Riksförbunds medlemsorganisationer. Kontakterna ledde till engagemang i styrelsen för Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, först som ersättare och sedan som ordinarie ledamot. Det engagemanget ledde i sin tur till uppdraget som ledamot i riksförbundets valberedning.

År 2017 rekryterades Karin till tjänsten som förbundssekreterare, en tjänst som sedan bytte namn till förbundschef. Karin var förbundets högsta tjänsteperson i fyra år, fram till 2021. Under Karins tid som förbundssekreterare/förbundschef tog bygdegårdsrörelsen fram en vision och långsiktiga mål som skapade förutsättningar för ett mer metodiskt sätt att arbeta. Karin gjorde också flera viktiga insatser för att stöpa om och anpassa förbundskansliet utifrån nya krav och förutsättningar. Bland annat stärkte hon det kommunikativa arbetet.

– Vi blev ett mer modernt förbund under de åren. Vi utarbetade en vision, mål och idégrund. Vi uppdaterade våra digitala system och förbättrade återkopplingen från alla våra föreningar. Vi stärkte vårt arbete med demokrati och landsbygdsutvecking. Vi rekryterade en kommunikatör för att tydligt kommunicera den samhällsnytta vi skapar, säger Karin.

Sin största prövning som förbundschef utsattes Karin för under pandemin då hennes ledarskap starkt bidrog till att leda kansliet och rörelsen genom utmaningarna. Särskilt minnesvärt är genomförandet av den digitala förbundsstämman 2020 – ett arrangemang som hyllades brett både internt inom bygdegårdsrörelsen och av närstående organisationer som i Bygdegårdarnas Riksförbund såg en förebild.

Karin är en trygg och uppskattad ledare, väl förankrad i bygdegårdsrörelsens värderingar och verksamhet. I sina nya uppdrag, som bland annat ordförande i Skärgårdsstiftelsen och regionråd med ansvar för folkhälsa och tandvård i Stockholm, fortsätter hon vara en viktig ambassadör för bygdegårdsrörelsen.

Årets utmärkelse, som delades ut vid Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 1–2 juni i Mora, går även till Kenneth Nilshem, Arbrå, och Lars Nilsson, Gryt.


Förbundets högsta utmärkelse tilldelas en person som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2023/2024 var 1469 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Jenny Dahlerus
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Karin Fälldin