2024-06-04 06:15Pressmeddelanden

Kenneth Nilshem får högsta utmärkelsen

Kenneth Nilshem, mottagare Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024Kenneth Nilshem, mottagare Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024. Foto: Niklas Fischer

Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024 tilldelas Kenneth Nilshem, Arbrå, för sitt stora engagemang i bygdegårdsrörelsen.

– Det är ju otroligt. Jag blir glad. Det är första känslan. Glad och lycklig över att andra tycker att det jag har gjort har betytt någonting, säger Kenneth Nilshem.

Kenneth Nilshem började sin bygdegårdsbana med CUF-avdelningens aktiviteter i Vallsta bygdegård i Gävleborg. Kenneths stora engagemang och breda nätverk inom flertalet medlemsorganisationer och närstående organisationer har varit av stor betydelse för den samlade bygdegårdsrörelsen i mer än ett halvsekel.

Kenneth har varit ledamot i förbundsstyrelsen under två perioder. Under den första perioden 2000–2006 representerade han Studieförbundet Vuxenskolan. Under den andra perioden var han åren 2012–2022 ordinarie ledamot vald av förbundsstämman.

Sitt största avtryck under sin tid i förbundsstyrelsen har Kenneth gjort i landsbygdsfrågorna. Han fanns med i den arbetsgrupp för landsbygdsprogrammet som tillsattes 2014 och blev sedan den första ordföranden för landsbygdsrådet när det bildades 2018. Ett tydligt bevis för hur viktigt arbetet var är att den förra programperioden inom landsbygdsprogrammet, 2014-2020, genererade mer än 30 miljoner kronor till bygdegårdsrörelsen.

– Jag är mest stolt över det arbetet vi gjorde med landsbygdsprogrammet. Att föra över 30 miljoner kronor till rörelsen. Vi gjorde ett bra arbete tillsammans, landsbygdsrådet och förbundskansliet, säger Kenneth.

Värt att notera är också att Kenneth under två perioder jobbat för Bygdegårdarnas Riksförbund. Första gången var redan 1985 när Kenneth arbetade med projektet Nöjesverksamhet i alkoholfri miljö, NAM, som drevs av Samlingslokalernas samarbetskommitté. Andra gången var 2008–2009 när Kenneth inspirerade föreningar och distrikt att söka pengar ur landsbygdsprogrammet.

Kenneth är fortsatt engagerad i och för bygdegårdsrörelsen – numera i Hela Sverige ska levas valberedning och som revisor i Gävleborgs bygdegårdsdistrikt.


Årets utmärkelse, som delades ut vid Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 1–2 juni i Mora, går även till Karin Fälldin, Stockholm, och Lars Nilsson, Gryt.

Förbundets högsta utmärkelse tilldelas en person som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.

Läs mer: https://bygdegardarna.se/om-oss/forbundets-hogsta-utmarkelse/ 


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2023/2024 var 1469 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Kenneth Nilshem