2018-05-17 14:50Pressmeddelanden

Konst åt alla-utställning i Värmland

Älvenäs bygdegårdÄlvenäs bygdegård

20 konstnärer från Värmland medverkar med ett 60-tal konstverk på Konst åt alla-utställning i Älvenäs bygdegård 22–27 maj. För några dagar bli bygdegården i Vålberg en konsthall, något som föreningen ser fram emot.

– Det här blir en ny och spännande erfarenhet för bygdegården, säger Hasse Abrahamson, ordförande i Älvenäs bygdegårdsförening. Vi tackade snabbt ja när vi erbjöds att bli lokala värdar för Konst åt alla.   

– Konst åt alla skapar konsthallar på platser som kanske aldrig tidigare visat konst, berättar Stefan Löfgren, konst- och kulturkonsulent på Bygdegårdarnas Riksförbund.

Genom Konst åt alla sprids kultur – i det här fallet konst – över hela landet. Där Konst åt alla arrangeras, bjuds yrkesverksamma konstnärer in från den aktuella regionen. Under Konst åt alla i Älvenäs den 22–27 maj, medverkar 20 värmländska konstnärer, i­nom olika skilda tekniker, med bland annat foto, skulptur, keramik och verk i olja. Varje konstnär får medverka med max tre verk vardera och verken får vara inte äldre än tre år och all konst är till salu.

Älvenäs bygdegårdsföreningen hoppas att utställningen blir en upplevelse för folk i bygden, som dessutom sätter bygdegården på den värmländska kartan.

– Vi har ställt iordning och fräschat upp lokalen, provrest tält, bakat fikabröd, sökt och fått bidrag från Karlstad kommun, bokat landshövdingen för invigningen och mycket annat. Arbetet och ett antal planeringsmöten har vi genomfört som studiecirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan, säger Hasse Abrahamsson.

Vålbergsskolan kommer att besöka utställningen, skapa sina egna verk och göra en egen utställning den 29–30 maj med vernissage den 29 maj.

– Skolans bildlärare tände på konceptet och ordnar en temadag för sina elever i årskurs 7, säger Hasse Abrahamson. Det blir besök i bygdegården och med inspiration från utställningen jobbar de vidare med egna bilder och dikter.

Tillsammans har de tre riksorganisationerna som står bakom Konst åt alla närmare 2 600 medlemsföreningar, varav 1 427 är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Värmland är BR:s största bygdegårdsdistrikt – sett till antal medlemsföreningar – med 120 föreningar.

– Konst åt alla är vårt sätt att arbete med allas rätt till kultur i hela landet, säger Stefan Löfgren. Hela landet är täckt av kulturscener, träffpunkter och mötesplatser för demokrati.

Älvenäs bygdegårdsförening är laddade inför utställningen.

– Vi tror att det kan bli spännande möten mellan besökare, konsten och konstnärer och att nya besökare hittar till bygdegården, avslutar Hasse Abrahamson. Det känns viktigt att visa att bygdegårdar kan vara en mötesplats mellan konstnärer och publik. Parallellt med utställningen är det också olika aktiviteter varje dag till exempel kommer Dennis Hjalmarsson, från tv-programmet Lerins lärlingar, på torsdag.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Stefan Löfgren
Verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund
Stefan Löfgren