2019-05-14 09:33Pressmeddelanden

Konstnärer från Jönköpings län ställer ut i Uppgränna

20 konstnärer från Jönköpings län medverkar i Konst åt alla-utställning i Uppgränna byagård 21–26 maj. För en vecka blir byagården en konsthall, något som föreningen ser fram emot.

– Jag tycker det är mycket roligt att denna utställning arrangeras i utkanten av Jönköpings kommun, som ju är stor. De mesta av kulturutbudet finns i de centrala områdena, säger Inger Andersson, byfogde i Uppgränna byalag som äger och driver Uppgränna byagård.

Konstveckan ger yrkesverksamma konstnärer möjlighet att visa sina verk och besökare att ta del av dem, samtidigt är alla verk till salu.

– Konst åt alla skapar konstgallerier på platser som kanske aldrig tidigare visat konst och en del av konsten som visas köps in och hängs i allmänna samlingslokaler runtom i landet så att ännu fler kan få ta del av den, berättar Stefan Löfgren, konst- och kulturkonsulent på Bygdegårdarnas Riksförbund.

Under veckan erbjuds även ett omfattande program med olika aktiviteter, riktat till alla åldrar genom olika kategorier av kulturutövande.

– Samtliga dagar är utnyttjade  – öppet hus, inbjudna seniorer, konstgenomgång med barn som låter sig inspireras till eget konstverk, Studieförbundet Vuxenskolans kurser utan anmälan samt information om Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna som Uppgränna Byagård ligger mitt i, berättar Inger Andersson.

Lördag den 25 maj spelar tre bluegrass band vid ruinen av Brahehus som livesänds vis byagården i Uppgränna där publiken också befinner sig, en typ av konsert som Inger Andersson menar kan komma att arrangeras fler gånger.

– Konst åt alla är vårt sätt att arbete med allas rätt till kultur i hela landet, säger Stefan Löfgren. Hela landet är täckt av kulturscener, träffpunkter och mötesplatser för demokrati.

Pressvisning
Måndag 20 maj 2019 klockan 11.00 Uppgränna Byagård (https://bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/uppgranna/)

Byalagets hemsida
www.uppgrenna.com

Konst åt alla i Uppgränna presenteras i samarbete med Jönköpings kommuns kultur- och stadsbyggnadsavdelning, Studieförbundet Vuxenskolan, Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna, Grenna Bluegrassförening med flera.

Om Konst åt alla

Konst åt alla är en folkrörelsesatsning som smyckat ut det offentliga rummet med verklighetens konst sedan 1977. Det är ett samarrangemang mellan de tre riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar. Varje år arrangeras utställningar i organisationernas egna lokaler; i ett folketshus, bygdegård eller ordenshus. Värd för den specifika utställningen är en av medlemsföreningarna. Ett hundratal konstverks köps in årligen, av yrkesverksamma konstnärer, genom ett statligt anslag via Kulturrådet. Den inköpta konsten deponeras sedan i respektive riksorganisations medlemsföreningarnas lokaler, över hela landet.

Arrangörer Konst åt alla

Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Mer information Konst åt alla:

www.konståtalla.nu
www.facebook.com/konstatalla


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Stefan Löfgren
Verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund
Stefan Löfgren