2024-06-04 06:15Pressmeddelanden

Lars Nilsson får högsta utmärkelsen

Lars Nilsson, mottagare Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024Lars Nilsson, mottagare Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024. Foto: Niklas Fischer

Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2024 tilldelas Lars Nilsson, Gryt, för sitt stora engagemang i bygdegårdsrörelsen.

– Det känns oerhört hedrande och var inte något jag väntat mig. Jag har haft förmånen att få vara ledare för två fantastiska gäng, ett i distriktet och ett i föreningen, som gjort många bra saker som medlemmarna har fått vara mottagare av. Målet har ju varit att underlätta arbetet för dem, säger Lars Nilsson.

Lars Nilsson är uppvuxen med Järpås bygdegård i Skaraborg där han som klubbledare i 4H var med och ordnade aktiviteter i bygdegården. Lars fortsatte sedan att finnas nära bygdegårdsrörelsen under sina många år i medlemsorganisationen 4H som kretsinstruktör i Lidköping, länskonsulent i Skaraborg och förbundssekreterare för riksförbundet 4H 1979–1990.

Sedan Lars flyttat till Gryt i Östergötland återupptog han sitt bygdegårdsengagemang, som ordförande för Gryts bygdegårdsförening 2011–2023 och som distriktsordförande i Östergötlands bygdegårdsdistrikt under drygt tio år fram till distriktsstämman 2024.

Under Lars tid som distriktsordförande har Östergötlands bygdegårdsdistrikt utvecklats inom många olika områden. Distriktet har blivit en tydlig aktör i arbetet med landsbygdsutveckling. Samtidigt har stödet till föreningarna i kultur- och fastighetsfrågor blivit mer omfattande. 

Som distriktsordförande har Lars också engagerat sig i flera processer som bidragit till att utveckla den samlade bygdegårdsrörelsen. Han var bland annat engagerad i de olika arbetsgrupper som tog fram förslagen till vision och långsiktiga mål inför förbundsstämman 2018 och idégrund och reviderade stadgar inför förbundsstämman 2019. Tack vare det arbete som Lars med flera gjorde då är det tydligare än någonsin att bygdegårdarna samlar Sverige.

– Det var fantastiskt kul att få sätta sig ner tillsammans med andra genuint intresserade människor och ta fram de här oerhört viktiga dokumenten att stå på för verksamheten på regionalt och lokalt plan. Jag är glad att jag fick delta i det arbetet, avslutar Lars.


Årets utmärkelse, som delades ut vid Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 1–2 juni i Mora, går även till Karin Fälldin, Stockholm, och Kenneth Nilshem, Arbrå.

Förbundets högsta utmärkelse tilldelas en person som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.

Läs mer: https://bygdegardarna.se/om-oss/forbundets-hogsta-utmarkelse/


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2023/2024 var 1469 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Jenny Dahlerus
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Lars Nilsson