2020-09-01 06:15Pressmeddelanden

Låt arrangörerna ta ett större eget ansvar

Bygdegårdarnas Riksförbund menar att det inte behövs någon övre gräns på antalet besökare utan att det måste utgå från den specifika platsens förutsättningar. Foto: Sofia NahringbauerBygdegårdarnas Riksförbund menar att det inte behövs någon övre gräns på antalet besökare utan att det måste utgå från den specifika platsens förutsättningar. Foto: Sofia Nahringbauer

Bygdegårdarnas Riksförbund menar att både utomhusaktiviteter och arrangemang där besökarna inte sitter ned bör kunna omfattas av de lättnader kring deltagarantalet för allmänna sammankomster som planeras att införas från den 1 oktober.

På en presskonferens i förra veckan presenterade kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) och inrikesminister Mikael Damberg (S) ett förslag på hur de nuvarande publikrestriktionerna kan förändras från den 1 oktober.

I korthet gick förslaget ut på att bland annat artister ska kunna uppträda för sittande publik på restauranger samt att undantag ska göras för vissa arrangemang med sittande publik. Ett krav som fanns med i förslaget var att publiken ska hålla ett avstånd på två meter.

Folkhälsomyndigheten, en av de tyngsta remissinstanserna, har lämnat in sitt svar där de bland annat rekommenderar att taket höjs från 50 till 500 personer samt att avståndet mellan deltagarna ska vara minst en meter istället för två.

Bygdegårdarnas Riksförbund lyfter i sitt remissvar bland annat antalet personer, avståndet mellan deltagarna och hur de är placerade:

– Vi anser att det inte behövs någon övre gräns på antalet besökare utan att det måste utgå från den specifika platsens förutsättningar, säger förbundschef Karin Fälldin.

BR anser att ansvaret ska åligga arrangören och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska vara vägledande.

– Vad gäller avståndet bör måttet ”armlängds avstånd” även kunna användas vid denna typ av arrangemang med sittande publik. Med tanke på möjligheten till utomhusaktiviteter, men även arrangemang som exempelvis konstutställningar inomhus, anser vi att även stående besökare måste kunna omfattas av detta, säger Karin Fälldin.

Remisstiden är nu avslutad och besked i frågan bör komma inom det närmaste. Enligt förslaget ska ändringarna börja gälla från den 1 oktober 2020.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Jenny Dahlerus
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus