2020-06-01 06:15Pressmeddelanden

Mikael Larsson får högsta utmärkelsen

Eldsjälen Mikael Larsson från Björketorp mottar Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2020. Foto: PrivatEldsjälen Mikael Larsson från Björketorp mottar Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2020. Foto: Privat

Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse 2020 tilldelas Mikael Larsson för hans stora engagemang i bygdegårdsrörelsen.

Mikael Larsson, född 1989, kommer från Björketorp i Marks kommun och är uppvuxen med Björketorps bygdegård och Björketorps bygdegårdsförening - byalag. Han blev invald som ledamot i föreningens styrelse 2006 och dess ordförande 2009, något han var till 2019. Under Mikaels tid som ordförande har föreningen gjort flera investeringar i fastigheten och utvecklat verksamheten. Mikael har också varit engagerad i Sjuhärads bygdegårdsdistrikt, först som ersättare 2009-2010, sedan som sekreterare 2010-2014 och därefter som distriktsordförande 2014-2020. År 2012 valdes Mikael till ersättare i Bygdegårdarnas Riksförbunds styrelse på nationell nivå och 2015 blev han ordinarie ledamot, vilket han var fram till 2017. Under alla Mikaels år i förbundsstyrelsen tog han ett särskilt ansvar för ungdomsfrågorna och åren 2015-2017 var han ordförande i förbundsstyrelsens ungdomsråd. 

Mikael är en eldsjäl som på ett enastående sätt knutit samman de olika leden i bygdegårdsrörelsen, bottnad i ett starkt engagemang för det lokala, för Björketorp och för över 1 400 andra bygder runtom i landet, för i så många bygder finns det en bygdegård. Mikael har också varit en fantastisk ambassadör för bygdegårdsrörelsen i sina många nätverk, en roll han fortsätter i att ikläda sig genom sina omfattande samhällsengagemang, bland annat som riksdagsledamot från 2018. 


Årets utmärkelse går även till Anna Nordström, Södertälje.


Förbundets högsta utmärkelse tilldelas en person som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Mikael Larsson