2023-06-01 06:15Pressmeddelanden

Multikonstnären Carina Henriksson kommer till Västmanland

Carina Henriksson. Foto: PrivatCarina Henriksson. Foto: Privat

Norrbottniska multikonstnären Carina Henriksson gör två framträdanden i Västmanland som en del av den rikstäckande Kulturbygdsturnén. Se henne 17 juni i Ransta Nästa bygdegård och 18 juni i Esbjörnsgården.

Genom hela sitt liv har multikonstnären Carina Henriksson verkat som en passionerad kulturproducent inom en rad kulturformer med bas i Norrbotten där hon har gjort 15 framträdanden i bygdegårdar under våren. Hon rör sig fritt mellan sång, musik, teater, litteratur och vandrar obundet mellan genrer och uttrycksformer.

– Kulturbygdsturnén är en unik satsning som betyder mycket för mig. Turnén har ett signalvärde som visar på angelägenhetsgraden av tillgänglig högkvalitativ kultur i hela landet. För mig personligen är det helt i linje med det jag arbetat för hela min karriär; tillgänglig kultur, regionalt producerad i vårt gränslösa, mångkulturella och vidsträckta område. Nu ska det spännande att besöka Västmanland, säger Carina Henriksson.

Via produktionsbolaget Glesbygdsdivan tillgängliggör hon kultur för alla och har blivit känd för de egna musik- och teaterproduktionerna Opera Vildmarkfestivalen, Ice Globe Theatre och sitt alter ego, Glesbygdsdivan.

– Kulturbygdsturnén bidrar med en bredd av kulturuttryck och en spridning över hela landet. Bygdegårdsrörelsens spridning över landet skapar ett nätverk av scener för kultur i alla dess former, säger Stefan Löfgren, projektledare för Kulturbygdsturnén på Bygdegårdarnas Riksförbund.

– Det ska bli spännande att se hur vårt program med både klassiska örhängen och sånger från den norrbottniska mångkulturella myllan landar i Västmanlands jord, säger Carina och avslutar:

– Vi kan också avslöja att preliminära sändningstider för ”Vildmarksdivan”, som visas i SVT, är satta. En dokumentärfilmare har följt GlesbygdsDivan under ett år och detta resulterar i en programserie i tre delar.

Av 700 sökande i hela landet fick Carina uppdraget som Norrbottens bygdegårdsdistrikt sångerska och musiker. Det innebär att hon genomför 15 konserter och fyra workshops på bygdegårdar i Norrbottens bygdeårdsdistrikt. Besöket i Västmanland är en del av turnéns låna ett län – låna en konstnär.

www.glesbygdsdivan.se

Tid och plats

17 juni kl. 19.00, Ransta Nästa bygdegård (Stationshuset), Sala kommun

18 juni kl. 15.00, Esbjörnsgården (Kung Karls bygdegårdsförening), Kungsör kommun

Om Kulturbygdsturnén

Bygdegårdarnas Riksförbund gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverksamma kulturutövare i hela landet. En kulturutövare i vart och ett av förbundets 24 bygdegårdsdistrikt.

  • Kulturbygdsturnén består av 24 yrkesverksamma kulturutövare – en i vart och ett av de 24 bygdegårdsdistrikt som organisationen är uppdelad i.
  • Kulturbygdsturnén är över 500 lokala arrangemang över hela landet.
  • Kulturbygdsturnén är finansierad genom återstartsbidrag till kulturen på tio miljoner kronor via ett bidrag beviljat av Statens kulturråd.

https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/

Med stöd från:


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Stefan Löfgren
Verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund
Stefan Löfgren
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus

Relaterad media