2024-05-23 06:15Pressmeddelanden

Nogersunds hembygdsförening tilldelas miljöstipendiet 2024

Nya badbryggan som Nogersunds hembygdsförening samlat till och byggt efter att stormen Babet förstörde den gamla. Foto: Nogersunds hembygdsföreningNya badbryggan som Nogersunds hembygdsförening samlat till och byggt efter att stormen Babet förstörde den gamla. Foto: Nogersunds hembygdsförening

Bygdegårdarnas Riksförbunds och Bondens Els miljöstipendium 2024 tilldelas Nogersunds hembygdsförening för sitt engagemang för närsamhället och insatsen efter stormen Babet.

– Vi är glada och lite förvånade över att vi får miljöstipendiet för vår insats, det var en snabbt påkommen idé och nästan lika snabbt genomförd. Vi ville hindra skräpet från att blåsa ut till havs igen. Det känns fint att det uppmärksammas, säger Sarah Ragnarson, ordförande i Nogersunds hembygdsförening.

Det var när Nogersundsborna vaknade upp till en nedskräpad kust natten efter att stormen Babet hade härjat på havet föreningen kände att de kunde göra en insats.

– På söndagsmorgonen när vi såg hur det såg ut skrev vi ett upprop på våra sociala medier om att samlas vid Vita Boden, hamnföreningens lokal, där vi delade ut handskar och bjöd på kaffe, berättar Sarah.

Det blev en fin uppslutning med minst 40 personer som kom för att hjälpa till och på några timmar hade de rensat hela hamnen och mer.

– Två unga tonåringar kom på åkgräsklippare med släp för att hjälpa till. Vilket gjorde oss andra tårögda – att arbeta ihop över åldrarna ger ringar på vattnet för hela bygden, berättar Sarah.

Nogersunds Bygdegårdsförening har sedan länge årligen återkommande skräpplockardagar som tidigare gjordes inom ramen för Håll Sverige rent.

– Det lockar många och ofta nya personer, men det har tyvärr blivit krångligare sedan Håll Sverige rent inte håller i det längre.

Juryns ordförande Karin Olsson, ledamot i Bygdegårdarnas Riksförbunds styrelse, säger:

– Vi nu ville lyfta fram engagemanget i bygden när det behövdes rensas upp efter en miljökatastrof. Bygdegården var samlingspunkten för alla engagerade. 

Stormen Babet tog bryggan vid badplatsen som hembygdsföreningen sköter tillsammans med hamnföreningen och det fanns inte pengar att investera i en ny.

– Vi tog initiativ till att samla in pengar. Alla som skänkte 500 kronor eller mer fick sitt namn inristat på en plakett och den 20 april kunde den nya bryggan invigas med 67 namn på plaketten. De gamla stöttorna blev en bänk vid bryggan där man kan sitta och torka, säger Sarah.

Nogersunds hembygsförening fick även utmärkelsen Årets bygdegårdsförening 2019.

Motivering
Nogersunds hembygdsförening har en stark förankring i bygden och använder er av styrkan i närsamhället vilket ni visade ett mycket gott exempel på efter stormen Babet hösten 2023. Ni visade på ett aktivt och engagerat arbete i en krissituation och lyckades samla människorna i bygden för att röja upp i naturen.

Om miljöstipendiet
Syftet med miljöstipendiet är att uppmärksamma person(er) eller bygdegårdsförening/-distrikt som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetar med miljöfrågor kopplat till bygdegårdsrörelsen och som kan tjäna som inspiration för andra att arbeta med miljöfrågor.

Stipendiet består av diplom samt 5 000 kronor och delas ut årligen.

Stipendiaten/stipendiaterna utses av en jury bestående av tre personer: en ledamot i Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstyrelse, en representant för Bondens El och en medarbetare vid Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundskansli som handlägger miljöfrågor.

Läs mer om miljöästipendiet: https://bygdegardarna.se/hallbarhet/miljostipendium/

Utmärkelsen uppmärksammas vid Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma i Mora 1–2 juni.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2023/2024 var 1469 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Juryordförande miljöstipendiet, Bygdegårdarnas Riksförbund
Karin Olsson
Orförande, Nogersunds hembygdsförening
Sarah Ragnarsson