2019-06-04 06:20Pressmeddelanden

Ola Johansson får högsta utmärkelsen

Ola Johansson, KungsbackaOla Johansson, Kungsbacka. Foto: Karin Waldén Egholt

Ola Johansson från Kungsbacka tilldelades Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse vid förbundets stämma lördagen den 1 juni i Värnamo. Stämman samlade 170 bygdegårdsengagerade människor.

Ola Johansson mottog guldplaketten för sina insatser och engagemang i bygdegårdsrörelsen.

Motivering
Ola Johansson var förbundsordförande i sex år, 2011‒2017. Det betyder att han varit förbundsordförande flest år under 2000-talet.

Ola är ideologiskt driven med ett personligt engagemang som blev särskilt tydligt under flyktingvågen 2015 då han engagerade sig starkt för bygdegårdarnas roll kopplat till migration och integration. Under hans ordförandetid startade vi både ett integrationsprojekt kopplat till detta, men också startade hela det förnyelsearbete som riksförbundet arbetat med under de senaste åren med att ta fram vision, långsiktiga mål, och nya styrdokument för framtiden.


Årets utmärkelse går även till Monica Eriksson, Solna, Solveig Carlsson, Bolmsö samt Ulrika Johansson, Väse i Värmland.


Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2019
Förbundsstämma hölls på Gummifabriken, Värnamo, 1–2 juni. Drygt 100 ombud från förbundets 24 bygdegårdsdistrikt deltog på stämman tillsammans med runt 70 övriga deltagare. Årets stämma uppmärksammade särskilt att riksförbundet bildades för 75 år sedan, bland annat med lanseringen av jubileumsboken "Bygdegårdarna samlar Sverige - En 75-årig folkrörelse med framtidstro". I anslutning till stämman hölls även seminarier och workshops. 


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.