2020-06-02 06:15Pressmeddelanden

Östergrändens bygdegårdsförening miljöstipendiat 2020

Östergrändens bygdegård i Hudiksvalls kommun.Östergrändens bygdegård i Hudiksvalls kommun.

Bygdegårdarnas Riksförbund och Bondens El miljöstipendium 2020 tilldelas Östergrändens bygdegårdsförening för deras aktiva och gedigna miljöarbete på flera plan.

Motivering
Östergrändens bygdegårdsförening har på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetat med miljöfrågor kopplat till bygdegården. Genom att renovera huset med nya innertak för bättre isolering, nya fönster, nytt avlopp och värmepump för sjövärme har föreningen visat ett aktivt och engagerat arbete med miljöfrågor. Föreningens miljöarbete med energigrupp och planeringsträffar kan inspirera andra att arbeta miljömedvetet i bygdegårdsrörelsen.

– Att värna om miljön har alltid varit viktigt för oss på landsbygden – utan miljötänk blev bonden utan mat! Vi är stolta att kunna föra traditionen vidare, säger Seth Nilsson, ordförande i Östergrändens bygdegårdsförening och fortsätter:

– Vi har visat att med samarbete och att använda oss av modern teknologi kan vi göra en stor insats för att vi ska kunna fortsätta leva och verka hållbart.

Juryns ordförande Karin Olsson, som även är ordförande Skånes bygdegårdsdistrikt säger:

– Östergrändens bygdegårdsförenings miljöarbete är gediget och vi är glada över att kunna uppmärksamma dem genom detta stipendium.

Besök bygdegårdens hemsida: ostergranden.se


Om miljöstipendiet
Syftet med miljöstipendiet är att uppmärksamma person(er) eller bygdegårdsförening/-distrikt som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetar med miljöfrågor kopplat till bygdegårdsrörelsen och som kan tjäna som inspiration för andra att arbeta med miljöfrågor.

Stipendiet består av diplom samt 5 000 kronor och delas ut årligen.

Stipendiaten/stipendiaterna utses av en jury bestående av tre personer:en ledamot i BR:s förbundsstyrelse, en representant för Bondens El och en medarbetare vid BR:s förbundskansli som handlägger miljöfrågor.  


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Juryordförande miljöstipendiet, Bygdegårdarnas Riksförbund
Karin Olsson

Relaterad media