2023-10-02 06:30Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Temadag civilsamhället och totalförsvaret 26 oktober

Temadag 26 okt

Bygdegårdarnas Riksförbund arrangerar temadagen Hur blir civilsamhället en resurs i totalförsvaret? den 26 oktober på Historiska museet i Stockholm.

Under dagen talar vi om civilsamhälle och totalförsvar. Medverkar gör bland annat försvarsexpert och ordförande (avd. V) i Kungliga krigsvetenskapsakademien Björn Körlof, överdirektör på MSB Camilla Asp och ordförande i Försvarsberedningen Hans Wallmark.

Syftet är att få en tydlighet avseende civilsamhällesorganisationernas roller i totalförsvaret. Tydlighet krävs om alla befintliga samhällsresurser ska komma till sin rätt i händelse av kris och krig. Det gäller materiella och personella resurser i form av byggnader, lokaler, mark samt professionella och ideella insatser.

Målet för civilt försvar är att värna civilbefolkningen. För att detta mål ska nås måste det få en konkretisering på lokal, regional och nationell nivå. När dagen är slut ska vi ha kommit fram till ett antal förslag på hur vi kan bli en bra resurs inom svenskt totalförsvar.

Målgrupper är kommunernas beredskapshandläggare, representanter för civilsamhällesorganisationer, nationella och regionala myndigheter.

Du har möjlighet att delta under hela dagen eller delar av dagen. Under lunchpausen och eftermiddagskaffet kommer det att finnas möjlighet att boka korta intervjuer med de medverkande. Meddela Jenny Dahlerus, kommunikationsansvarig, jenny.dahlerus@bygdegardarna.se eller 070-789 05 13, om du är intresserad av att komma på temadagen. Av säkerhetsskäl ska deltagare uppvisa giltig ID-handling vid ankomst.

För dig som inte har möjlighet att delta på plats kommer temadagen även att livesändas via Youtube på: https://www.youtube.com/watch?v=8MzOGlydCM4

Några av de medverkande:

 

Program
Dagen modereras av chefsfältprost och brigadgeneral Jenny Ahlén.

10.00 Registrering öppnar.
10.30 Inledning med Per Lodenius, förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund.
10.40 En överblick med Björn Körlof över totalförsvarets struktur och nuläge.
11.00 Vad krävs på lokal nivå under kris och krig för att värna civilbefolkningen? Lokala behov och organisering. Moderator, Björn Körlof. Panelsamtal med Marie Löfgren, beredskapssamordnare Heby kommun och Rikard von Zweigbergk, beredskaps- & säkerhetsskyddschef Region Gotland, samt Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
11.45 Lunch serveras i Barockhallen
12.45 Bygdegårdarna och civilsamhället som resurs i beredskapen med Anders Wigelsbo, vice ordförande i Sala kommunstyrelse och senior rådgivare i krisberedskap och civilt försvar.
13.00 Civilsamhället inom totalförsvaret. Riksdagsledamot och ordförande i Försvarsberedningen Hans Wallmark inleder. Moderator, Björn Körlof. Panelsamtal med ledamöter i Försvarsutskottet.
13.50 Civilsamhällesorganisationernas resurser för totalförsvaret. Vad kan vi erbjuda? Moderator Jenny Ahlén. Panelsamtal med Röda Korset, LRF, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Studieförbunden i samverkan och Försvarsmakten med överste Mattias Thomsson.
14.50 Eftermiddagskaffe
15.20 Hur låter vi resurserna komma till sin rätt i förhållande till målet att värna civilbefolkningen? Länsråd Ulrica Gradin från länsstyrelsen i Västmanland.
15.40 Vad kan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) göra för att tillvarata civilsamhällets resurser rättsligt och ekonomiskt? Med överdirektör Camilla Asp.
16.00 Avslutning med Per Lodenius, förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus