2023-10-18 06:15Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Temadag civilsamhället och totalförsvaret 26 oktober

Temadag civilsamhället och totalförsvaret 26 oktober

Bygdegårdarnas Riksförbund arrangerar temadagen Hur blir civilsamhället en resurs i totalförsvaret? den 26 oktober på Historiska museet i Stockholm.

Det finns oklarheter kring hur den viktiga kraften och engagemanget i civilsamhället ska användas inom totalförsvaret. Temadagens viktiga syfte är att skapa en ökad tydlighet om vilka roller de olika civilsamhällesorganisationerna ska ha inom totalförsvaret. Det är främst den civila delen av totalförsvaret som blir fokus. Dagens talare och paneler handlar i huvudsak om verksamheter på lokal och regional nivå.

Temadagen strävar efter att få till stånd en konkretisering av hur civilsamhällets olika resurser kan inordnas i den planläggning av beredskap som ska göras på lokal och regional nivå.

  • Huvudmoderator för dagen är Minou Sadeghpour, välkänd profil inom totalförsvaret och nu Head of Public affairs och senior rådgivare inom totalförsvar på företaget 4C Strategies.
  • Viktiga programpunkter är anföranden av försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och överdirektören på MSB Camilla Asp.
  • Paneler med deltagare från kommuner, regioner och länsstyrelser medverkar liksom en panel med deltagare från flera olika civilsamhällesorganisationer.

Se det bifogade programmet för mer detaljerad information om de olika programpunkterna.

Du har möjlighet att delta under hela eller delar av dagen. Under lunchpausen och eftermiddagsfikat kommer det att finnas möjlighet att boka korta intervjuer med de medverkande. Meddela Jenny Dahlerus, kommunikationsansvarig, jenny.dahlerus@bygdegardarna.se eller 070-789 05 13, om du är intresserad av att komma på temadagen. Av säkerhetsskäl ska deltagare uppvisa giltig ID-handling vid ankomst.

För dig som inte har möjlighet att delta på plats kommer temadagen även att livesändas via Youtube på: https://www.youtube.com/watch?v=8MzOGlydCM4

Några av de medverkande:

      

   

Program
Dagen modereras av Minou Sadeghpour, head of public affairs och seniorkonsult på 4C Strategies inom totalförsvar. Nominerad till årets säkerhetsprofil 2023.

10.00 Registrering öppnar.
10.30 Inledning med Per Lodenius, förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund.
10.40 En överblick med Björn Körlof över totalförsvarets struktur och nuläge.
11.00 Vad krävs på lokal nivå under kris och krig för att värna civilbefolkningen? Lokala behov och organisering. Moderator Björn Körlof. Panelsamtal med Marie Löfgren, beredskapssamordnare Heby kommun och Rikard von Zweigbergk, beredskaps- och säkerhetsskyddschef Region Gotland, samt Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
11.45 Lunch serveras i Barockhallen
12.45 Bygdegårdarna och civilsamhället som resurs i beredskapen med Anders Wigelsbo, vice ordförande i Sala kommunstyrelse och senior rådgivare i krisberedskap och civilt försvar.
13.00 Civilsamhället inom totalförsvaret. Riksdagsledamot och ordförande i Försvarsberedningen Hans Wallmark inleder. Moderator Björn Körlof. Panelsamtal med ledamöter i Försvarsutskottet.
13.50 Civilsamhällesorganisationernas resurser för totalförsvaret. Vad kan vi erbjuda? Moderator Minou Sadeghpour. Panelsamtal med Röda Korset, LRF, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Studieförbunden i samverkan och Försvarsmakten med överste Mattias Thomsson.
14.50 Eftermiddagskaffe
15.20 Hur låter vi resurserna komma till sin rätt i förhållande till målet att värna civilbefolkningen? Länsråd Maria Ek från länsstyrelsen i Västmanland.
15.40 Vad kan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) göra för att tillvarata civilsamhällets resurser rättsligt och ekonomiskt? Med överdirektör Camilla Asp.
16.00 Avslutning med Per Lodenius, förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus