2023-08-08 06:15Pressmeddelanden

Rönö bygdeförening tilldelas miljöstipendiet 2023

Rönö bygdegård. Foto: Svante PragRönö bygdegård. Foto: Svante Prag

Bygdegårdarnas Riksförbunds och Bondens Els miljöstipendium 2023 tilldelas Rönö bygdeförening i Östergötlands bygdegårdsdistrikt.

– Vi är så glada att få motta detta miljöstipendium. Vi är en mycket aktiv förening så det är många som bidrar till arbetet och verksamheten i föreningen, säger Lolita Nilsson, ordförande, Rönö bygdeförening.

Förra sommaren drabbades föreningen av en chock då deras arrende av en festplats sedan 100 år sades upp två dagar efter den stora årliga festen som hållits där hade gått av stapeln. Men när den initiala chocken lagt sig fokuserade de på att hitta en ny plats och denna gång köpa marken. Nu har de köpt mark, fått bygglov och väntar på att bidragsansökningar ska godkännas innan de börjar bygga.

– Hela bygden har varit engagerade i att hitta ny mark! Den nya platsen är en skogsglänta vid hembygdsgården där vi kommer att bygga en större dansbana med tak som vi kan använda till mer verksamhet. I planeringen av den nya festplatsen har vi tagit stor hänsyn till naturen på platsen, berättar Lolita.

Närheten till hembygdsgården är en fördel då föreningen är en sammanslagning av hembygdsföreningen, bygdegårdsföreningen och sportklubben.

Föreningen installerade sin andra värmepump i bygdegården under förra året vilket minskade elkonsumtionen med en tredjedel, planerar att sätta solceller på en nyinköpt byggnad och är väldigt noggranna med att källsortera.

De var även snabba med att ta Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom när det lanserades hösten 2022:

– Vi ville vara bland de första! Att skriva ned allt arbete och fundera över allt gör i vår verksamhet har varit toppen i samband med diplomeringen. Det ger stolthet att se vad vi faktiskt gör i föreningen. Vi har också fått ett breddat kommunalt kontaktnät under processens gång, säger Lolita.

Juryns ordförande Karin Olsson, ledamot i Bygdegårdarnas Riksförbunds styrelse, säger:

– I år valde vi en av de första föreningarna som erhöll vårt nya Hållbarhetsdiplom. Rönö bygdeförening är en ganska ny förening som redan från början hade miljö och hållbarhet i fokus och nu när en ny plats ska arbetas upp är detta extra viktigt från början. 

Besök föreningen hemsida:
Rönö Bygdeförening (ronobygdeforening.se)


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Ordförande, Rönö bygdeförening
Lolita Nilsson