2021-11-04 07:15Pressmeddelanden

Södra Färs bygdegårdsförening tilldelas miljöstipendiet 2021

Solvalla bygdegård, Södra Färs. Foto: Karin OlssonSolvalla bygdegård, Södra Färs. Foto: Karin Olsson

Bygdegårdarnas Riksförbunds och Bondens Els miljöstipendium 2021 tilldelas Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla, för deras aktiva miljöarbete under många år.

– Vi är glada och stolta över denna belöning för vårt långsiktiga och målmedvetna arbete med miljön ur många aspekter, både inne och ute, tillgänglighet, historisk miljö och landsbygdsutveckling. Arbetet har ökat kunskapen och stärkt gemenskapen i styrelsen. Vi vill gärna inspirera andra bygdegårdar och barn och unga att arbeta med miljön, säger Karin Olsson, ordförande i bygdegårdsföreningen.

Juryns ordförande Tina Jonasson, ledamot i Bygdegårdarnas Riksförbunds styrelse, säger:

– Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla, är en förebild för miljöarbetet inom bygdegårdsrörelsen med sitt långsiktiga miljöarbete och fokusering på utomhusaktiviteter för alla åldrar. En välförtjänt mottagare av Bygdegårdarnas Riksförbunds och Bondens Els miljöstipendium 2021.

Motivering

”Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla, har i mer än 15 år konsekvent arbetat med miljöfrågor. Föreningen har utvecklat fastighetens energiförsörjning med jordvärme och solpaneler. I utemiljön har föreningen skapat möjligheter för alla till aktivitet och gemenskap med långsiktighet.”

Besök bygdegårdens hemsida: https://bygdegardarna.se/solvalla

Om miljöstipendiet

Syftet med miljöstipendiet är att uppmärksamma person(er) eller bygdegårdsförening/-distrikt som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetar med miljöfrågor kopplat till bygdegårdsrörelsen och som kan tjäna som inspiration för andra att arbeta med miljöfrågor.

Stipendiet består av diplom samt 5 000 kronor och delas ut årligen.

Stipendiaten/stipendiaterna utses av en jury bestående av tre personer: en ledamot i BR:s förbundsstyrelse, en representant för Bondens El och en medarbetare vid BR:s förbundskansli som handlägger miljöfrågor. 

Utmärkelsen delas ut vid Bygdegårdarnas nationella träff den 12–14 november på Sånga-Säby, väster om Stockholm: https://bygdegardarna.se/om-oss/nationell-traff/


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2020-2021 var 1444 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Ordförande, Södra Färs bygdegårdsförening, Solvalla
Karin Olsson