2020-01-28 07:45Pressmeddelanden

Sveriges största utbudsdag för scenkonst på CuLTUREN i Västerås

Utbudsdag på Culturen i Västerås.Utbudsdag på Culturen i Västerås.

Över 350 arrangörer och mer än 50 teaterproducenter möts i Västerås lördagen den 1 februari 2020. Det är de regionala Riksteaterföreningarna i Region Mellansverige och Bygdegårdarnas Riksförbund som bjuder in till en heldag för att sprida scenkonst.

För att utveckla scenkonsten, ge teaterproducenter möjlighet att marknadsföra sig och ge stöd till arrangörer i hela Mellansverige arrangeras i år för 27:e gången en dag fylld med teater – Utbudsdag 2020.

På fem scener ges information om ett 60-tal teaterproduktioner som är möjliga för turné under 2020/2021. Presentationerna sker parallellt på scenerna under dagen och deltagarna väljer fritt vilka produktioner de vill se.

– Den här utbudsdagen stärker samarbetet mellan arrangörerna i Mellansverige och utvecklar samverkan mellan teaterföreningar och bygdegårdsföreningar, säger Stefan Löfgren, verksamhetsutvecklare för konst och kultur på Bygdegårdarnas Riksförbund.

Utbudsdagen genomförs för trettonde gången på CuLTUREN i Västerås och har utvecklats till ett nära och bra samarbete med personalen i kulturhuset såväl som biografföreningen Electra och den fria teatergruppen 4:e teatern.

– Utbudsdagen är en möjlighet för både arrangörer och producenter att få större kunskap och inspiration om aktuell turnébar repertoar, säger Maria Gage, teaterkonsulent i Västmanland.

– Det är en mötesplats på flera olika sätt – att få uppleva scenkonst tillsammans, diskutera repertoarval och andra arrangörsfrågor. Men det viktigaste är mötet mellan arrangör och producent. Att hitta föreställningar till sin ort och hemmascen och få en relation till teatergruppen och till arrangören. Dessutom är det en väldigt rolig dag, fortsätter Maria Gage.

Teaterkonsulenterna i de tio regionerna tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund ansvar för planering och genomförande av dagen. För producenterna är detta ju ett gyllene tillfälle att knyta kontakt med arrangörer.

– Till stor del finns ju producenterna i storstäder och arrangörerna är utspridda över landet. Det är här de möts, säger Ulf Thörn, teaterkonsulent i Östergötland.

En primär och viktig del för arrangemanget är att scenkonsten ska nå fler och frågan är hur detta ska ske.

– Tre ledord är närvaro, relevans och bredd. Närvaro betyder att producenter av scenkonst och arrangörer måste vara närvarande där publiken, både den befintliga och den man inte når, befinner sig. Närvaron leder till möjligheten att skapa en scenkonst som är relevant och angelägen. Detta ställer stora krav på både producenter och arrangörer att finnas i många olika miljöer; förorter, glesbygd, storstäder och där finnas i kontakt med de människor som lever där. Därför krävs det också ett breddat arrangörskap där fler tar på sig rollen att vara arrangörer för olika typer av scenkonst och därmed upptäcka glädjen och kraften i att skapa kultur för andra, säger Ulf Thörn.

Som teaterkonsulenter arbetar både Maria Gage och Ulf Thörn nära arrangörerna och har mycket kontakt med producenter. De är båda övertygade om vad som skulle krävas för att utveckla scenkonsten och arrangörsledet ytterligare.

–  Mod, metoder och ökade resurser. Mod att våga prova nya vägar, metoder att utveckla scenkonst för nya publikgrupper och ett nytt arrangörskap, ökade resurser för att kunna göra det som man vill och behöver göra. Men då kan det börja hända grejer! säger Maria och Ulf.

Om Utbudsdag 2020
Utbudsdag 2020 arrangeras av Riksteatern Mellansverige, de regionala teaterkonsulenterna och Bygdegårdarnas Riksförbund.
Riksteatern Mellansverige består av tio regionala Riksteaterföreningar som totalt har 80 anslutna teaterföreningar.
Bygdegårdarnas Riksförbund är en organisation för allmänna samlingslokaler som har 1447 medlemsföreningar i hela Sverige varav 618 i Mellansverige.
Utbudsdag 2020 pågår lördagen den 1 februari 2020 mellan klockan 11.00-18.30.

Läs mer på www.utbudsdag.se och www.facebook.com/utbudsdag

Kontaktuppgifter till alla teaterkonsulenter finns här:
www.utbudsdag.se/kontakt


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Stefan Löfgren
Verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund
Stefan Löfgren
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus