2022-06-27 06:15Pressmeddelanden

Tredje krisstödet betalas ut till bygdegårdar

De allmänna samlingslokalerna har lidit svårt under coronapandemin och Bygdegårdarnas Riksförbund är nu glada att kunna betala ut den tredje omgången riktat krisstöd till sina medlemmar.

Det tredje krisstödet till medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund på totalt nästan 22 miljoner har fördelats på 875 bygdegårdsföreningar. Stödet motsvarar drygt 20 procent av föreningarnas fasta årliga driftskostnader. Boverket hade i denna omgång 60 miljoner kronor att fördela till allmänna samlingslokaler. Totalt har nu 185 miljoner kronor i statliga bidrag fördelats till allmänna samlingslokaler för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Av dessa medel har nästan två femtedelar gått till medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. Så gott som samtliga som har sökt medel har blivit beviljade stöd. Sedan den 9 februari har inga restriktioner funnits och konsekvenserna av pandemin har minskat i omfattning.

Hyresintäkterna är en viktig finansieringskälla för de föreningsdrivna bygdegårdarna. Dessa intäkter, liksom fikaförsäljning, entréavgifter med mera försvann helt under pandemin. Föreningarna stod utan intäkter, men med driftskostnader och dessutom skenande elkostnader.

– Våra medlemmar har befunnit sig i en svår situation under pandemin. Då vi ser att pandemin urholkat föreningarnas ekonomi är detta stöd väldigt efterlängtat. Bygdegårdarna finns i hela Sverige och hela Sverige behöver mötesplatser och kultur, säger Per Lodenius, förbundsordförande för Bygdegårdarnas Riksförbund.  

– Vi ser nu att det äntligen bubblar av aktivitet i bygdegårdarna och årliga aktiviteter som har legat nere tas upp igen. Inte minst har den gångna midsommarhelgen bjudit på många firanden! säger Kenneth Lundmark, förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund.

De riktade krisstödet har för många varit livlinan som gjort att föreningen och verksamheten har överlevt.

– Stödet har varit avgörande, men vi hoppas förstås att det inte behövs några fler coronastöd. Det är dock fortsatt viktigt att allmänna samlingslokaler får stöd och resurser för sitt viktiga arbete som mötesplatser från både kommun, region och stat, fortsätter förbundsordförande Per Lodenius.

Lista på föreningar som fått stöd finns bifogad.

Kontakta Jenny Dahlerus (se nedan) om du är intresserad av regionala siffror och kontaktuppgifter.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Kenneth Lundmark
Förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund
Kenneth Lundmark