2023-01-02 07:15Pressmeddelanden

Turnépremiär för körledaren och sångerskan Kajsa Norrby i Östergötland

Kajsa Norrby. Foto: Jörgen BergströmKajsa Norrby. Foto: Jörgen Bergström

Körledaren och sångerskan Kajsa Norrby har premiär för sin del av den rikstäckande Kulturbygdsturnén den 14 januari 2023 på Hästholmens bygdegård med en konsert som skapas tillsammans. Det blir ytterligare 14 turnéstopp för Kajsa i Östergötland fram till sommaren 2023.

Under 15 år har sångerskan, körledaren och kulturproducenten Kajsa Norrby erbjudit möten mellan människor genom körsång. Med glädje har hon arbetat som en kreativ kör- och workshopledare för att lära ut musik på gehör. Från sin bas Långrådna Kultur jobbar hon för att beröra och befrukta människors kreativitet genom sång.

– Det är en ära att vara utvald för att göra min grej i detta grymma konstprojekt! Jag är så glad att vara en del av en turné som fyller hela landet med egensinnig kultur av toppklass, säger Kajsa Norrby.

”Sång för folk” är ett interaktivt sångprojekt där Kajsa är både sångerska och kreatör. Alla som vill vara med och skapa musik genom sina röster är välkomna. Slutet av varje sångdag är öppen för publik.

– Konsten och kvalitén i min turné ligger i magin som uppstår i mötet, när människor sjunger tillsammans! Alla är medskapare på olika sätt och de som vill vara åhörare får rollen som hejarklack i denna produktion, säger Kajsa.

Östergötlands bygdegårdsdistrikt jobbar aktivt för mer kultur i bygdegårdarna genom samarbeten med bland annat Scenkonst Öst, Riksteatern, Region Östergötland och i Samsam med andra samlingslokalsorganisationer.

– Kulturbygdsturnén utgör en unik möjlighet för oss som distrikt att synliggöra och profilera bygdegårdarna som landsbygdens kulturcentrum. Att det är Kajsa Norrby från Långrådna Kultur som är Östergötlands bygdegårdsdistrikts kulturutövare innebär dessutom att vi glädjande kan erbjuda bygdegårdarna en kulturutövare med säte i vårt län och vi kan medverka till att göra henne mer känd i länet, säger Lolita Nilsson, kontaktperson för kultur i Östergötlands bygdegårdsdistrikt.

Av 700 sökande i hela landet fick Kajsa uppdraget som Östergötlands bygdegårdsdistrikts sångerska och körledare. Det innebär att hon kommer att genomföra 15 konserter och fyra workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Östergötland.

www.kajsanorrby.se

Tid och plats för turnépremiären

Lördag 14 januari kl. 13.00, Hästholmens bygdegård, Ödeshög

Se ytterligare information och turnéplan: https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/24-kulturutovare/ostergotland-kajsa-norrby/ 

Om Kulturbygdsturnén

Bygdegårdarnas Riksförbund gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverksamma kulturutövare i hela landet. En kulturutövare i vart och ett av förbundets 24 bygdegårdsdistrikt.

  • Kulturbygdsturnén består av 24 yrkesverksamma kulturutövare – en i vart och ett av de 24 bygdegårdsdistrikt som organisationen är uppdelad i.
  • Kulturbygdsturnén är över 500 lokala arrangemang över hela landet.
  • Kulturbygdsturnén är finansierad genom återstartsbidrag till kulturen på tio miljoner kronor via ett bidrag beviljat av Statens kulturråd.

https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/

Med stöd från:


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Ordförande, Rönö bygdeförening
Lolita Nilsson

Relaterad media