2023-01-09 07:15Pressmeddelanden

Turnépremiär för nyckelharpisten Peter ”Puma” Hedlund i Gävleborg

Peter Hedlund. Foto: Helsingelind Peter Hedlund. Foto: Helsingelind

Nyckelharpisten Peter ”Puma” Hedlund har premiär för sin del av den rikstäckande Kulturbygdsturnén den 22 januari på Föne bygdegård, Ljusdal. Det blir ytterligare 14 turnéstopp för Peter i Gävleborg fram till sommaren 2023.

Med en lång och fantastisk bakgrund som nyckelharpist har den musikaliska talangen Peter ”Puma” Hedlund rest världen runt med sitt instrument. Med turnéer från Japan till USA via ett antal länder i Europa har Peters musik under flera decennier uppskattats av oräkneliga konsertbesökare.

– I mitt jobb som frilansande musiker har jag gjort och gör fortfarande många stora konserter utomlands i till exempel Japan, USA, Skottland, Irland och många andra länder, men tyvärr ganska få här hemma. Kulturbygdsturnén ger mig möjligheten att visa arrangörer och publik att det finns högkvalitativ musik i närområdet; man behöver inte gå över ån efter vatten. Det finns massor av fantastiska musiker i Gävleborg och jag hoppas att arrangörer av alla de slag gör mer för att anlita lokala musiker! Vi håller mycket hög klass, väl så hög som musiker från andra håll, säger Peter ”Puma” Hedlund.

Peter kommer att berätta om de gamla spelmännen och deras påverkan på dagens svenska folkmusik. Det blir anekdoter och skrönor om spelkamrater, kända och okända, blandat med låtar från när och fjärran.

– Jag vill visa på bredden som faktiskt finns, att all folkmusik inte låter ”likadant” (vilket man ibland kan höra från ovana lyssnare). Om man förstår vad man lyssnar på är det så mycket lättare att ta till sig. Och det är DET jag hoppas uppnå; att fler får upp ögonen för hur bra traditionell musik vi faktiskt har! fortsätter Peter.

Som tonåring erhöll han Zornmärket i silver och kan sedan dess nämna sig själv som Riksspelman, och 2010 hedrades Peter med den mest prestigefyllda folkmusikutmärkelse som finns, nämligen Zornmärket i guld ”För mästerligt, briljant och traditionsmedvetet nyckelharpospel”.

– Det är fantastiskt att vi har så många otroligt duktiga kulturutövare med i turnén! Kulturbygdsturnén bidrar med en bredd av kulturuttryck och en spridning över hela landet. Bygdegårdsrörelsens spridning över landet skapar ett nätverk av scener för kultur i alla dess former, säger Stefan Löfgren, projektledare för Kulturbygdsturnén på Bygdegårdarnas Riksförbund.

Av 700 sökande i hela landet fick Peter ”Puma” Hedlund uppdraget som Gävleborgs bygdegårdsdistrikts nyckelharpist. Det innebär att han kommer att genomföra 15 konserter och fyra workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Gävleborg.

www.peterhedlund.com

Tid och plats för turnépremiären

Söndag 22 januari kl. 18.00 på Föne bygdegård, Ljusdal

Se ytterligare information och turnéplan: https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/24-kulturutovare/gavleborg-peter-hedlund/

Om Kulturbygdsturnén

Bygdegårdarnas Riksförbund gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverksamma kulturutövare i hela landet. En kulturutövare i vart och ett av förbundets 24 bygdegårdsdistrikt.

  • Kulturbygdsturnén består av 24 yrkesverksamma kulturutövare – en i vart och ett av de 24 bygdegårdsdistrikt som organisationen är uppdelad i.
  • Kulturbygdsturnén är över 500 lokala arrangemang över hela landet.
  • Kulturbygdsturnén är finansierad genom återstartsbidrag till kulturen på tio miljoner kronor via ett bidrag beviljat av Statens kulturråd.

https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/

Med sröd från:


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Ordförande, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt
Ingemar Sandehult

Relaterad media