2023-03-28 06:15Pressmeddelanden

Två bygdegårdföreningar i Östergötlands län får Hållbarhetsdiplom

Illustration: Marja Nyberg

Nu delas Bygdegårdarnas Riksförbunds tre första Hållbarhetsdiplom ut. Värna-Grebo Bygdegårdsförening, Åtvidabergs kommun, och Rönö bygdeförening, Norrköpings kommun, är två av mottagarna. Hållbarhetsdiplomet lanserades i september 2023 och är en viktig del av bygdegårdarnas arbete för en långsiktigt hållbar värld.

–Att skriva ned allt arbete och fundera över allt gör i vår verksamhet har varit toppen. Det ger stolthet att se vad vi faktiskt gör i föreningen. Bygdegårdsrörelsen har nu en jättebra internutbildning. Vi har också fått ett breddat kommunalt kontaktnät under processens gång, säger Lolita Nilsson, Rönö bygdeförening.

Bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete baseras på Agenda 2030 och de 17 Globala målen med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. För att kunna få diplomet behöver föreningen kunna visa att de uppfyller de kriterier riksförbundet har tagit fram.

– Ett lyckat upplägg i vår förening där vi jobbat med hela styrelsen. Viktigt att flera deltagare är med i hållbarhetsarbetet. Vi får ett bidrag från vårt bygdegårdsdistrikt på 4000 kronor för vårt arbete med hållbarhetsdiplomet. En kopia på vår ansökan har vi skickat till kommunens hållbarhetshandläggare som tog detta mycket positivt, säger Björn Kanebäck, Värna-Grebo Bygdegårdsförening.

– Genom bygdegårdsrörelsens Hållbarhetsdiplom visar våra medlemsföreningar hur deras verksamhet bidrar till att stötta de Globala målen där vår rörelse är starkast. Diplomet kan tas av alla föreningar och styrelser, säger Ulph Lundgren, verksamhetsutvecklare, Bygdegårdarnas Riksförbund, som lett arbetet med Hållbarhetsdiplomet.

De sex mål som ingår i diplomet och som bygdegårdsrörelsens föreningar med sin verksamhet bidrar till är:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (social hållbarhet)
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (social hållbarhet)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljömässig hållbarhet)
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (social hållbarhet)

– Nu jobbar vi vidare tillsammans mot ett långsiktigt hållbart samhälle med Hållbarhetsdiplomet och målet är att många av våra över 1 450 medlemmar ska ta det, avslutar Ulph.

Den tredje föreningen som får diplomet är Gräsmyrs Bygdegårdsförening, Nordmalings kommun.

Illustration: Marja Nyberg

Illustration: Marja Nyberg


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Jenny Dahlerus
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Ulph Lundgren
Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring
Ulph Lundgren