2019-06-04 06:25Pressmeddelanden

Ulrika Johansson tilldelas högsta utmärkelsen

Ulrika Johansson, Väse, VärmlandUlrika Johansson, Väse, Värmland. Foto: Karin Waldén Egholt

Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse tilldelades Ulrika Johansson från Väse i Värmland vid förbundets stämma i Värnamo lördagen den 1 juni. Stämman samlade 170 bygdegårdsengagerade människor.

Ulrika Johansson mottog guldplaketten för stora insatser och engagemang i bygdegårdsrörelsen.

Motivering
Ulrika Johansson var ledamot i förbundsstyrelsen 2009‒2018 och dessförinnan också ersättare i styrelsen. Hon har lett Konst- och kulturrådet med bravur och har också bidragit med sitt engagemang i Studieförbundet Vuxenskolan för ökad samverkan mellan BR och SV.

Förutom Ulrikas nationella engagemang så har hon också varit distriktsordförande för Sveriges största bygdegårdsdistrikt – Värmland. I 12 år har hon lett distriktet till nya framgångar. Exempelvis engagerade hon sig i Riksteaterns projekt Kultur på landsbygd. Att kulturen kom ut till de värmländska skogarna med artister som de aldrig tidigare kunnat drömma om är till stor del Ulrikas förtjänst.

Att Ulrika brinner för sina bygdegårdar och distrikt går inte att ta miste på. Hennes engagemang för att hålla ihop riksförbundet med den lokala nivån har varit värdefull inte bara på hemmaplan utan också för riksförbundet i stort.


Årets utmärkelse går även till Monica Eriksson, Solna, Ola Johansson, Kungsbacka, och Solveig Carlsson, Bolmsö i Kronoberg.


Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2019
Förbundsstämma hölls på Gummifabriken, Värnamo, 1–2 juni. Drygt 100 ombud från förbundets 24 bygdegårdsdistrikt deltog på stämman tillsammans med runt 70 övriga deltagare. Årets stämma uppmärksammade särskilt att riksförbundet bildades för 75 år sedan, bland annat med lanseringen av jubileumsboken "Bygdegårdarna samlar Sverige - En 75-årig folkrörelse med framtidstro". I anslutning till stämman hölls även seminarier och workshops. 


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.