2022-04-13 06:15Pressmeddelanden

Ungdomssatsning i bygdegårdarna i Uppsalas bygdegårdsdistrikt

Nu är det klart att Occupy Bygdegården kommer till Uppsala läns bygdegårdar för att öka ungas aktivitet och engagemang i bygdegårdar. Bygdegårdsföreningar i distriktet får stöd och hjälp från projektledare på Bygdegårdarnas Riksförbund att starta upp verksamheter och genomföra aktiviteter.

– Vi tycker det här är verkligen roligt att projektet Occupy Bygdegården kommer till Uppsala län och att vi får gör detta med barn och ungdomar tillsammans med bygdegårdsföreningar i vårt län, säger Helena Elvidotter Forslund, kontaktperson för ungdom i Uppsala bygdegårdsdistrikt.

Projektet finansieras av Boverket och målet är att få i gång mer ungdomsverksamhet i bygdegårdarna och få in fler unga ledamöter i styrelserna. Uppsalas 81 bygdegårdar får nu chans till en extra skjuts med fokus på aktiviteter och arrangemang med och för barn och unga.

– I projektet Occupy Bygdegården jobbar vi för att ungdomarna i ökad utsträckning ska se våra lokaler som möjliggörare för sina drömmar och verksamheter, säger Kenneth Lundmark, förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Tidsperioden för projektet är augusti 2022 till juni 2023, men redan nu kan intresserade föreningar anmäla sig för att vara med.

Beslutet meddelades på bygdegårdsdistriktets stämma i Gröna Lunds bygdegård, Hållnäs bygdegårdsförening, den 9 april.

Bakgrund
Occupy Bygdegården startade som ett treårigt Arvsfondsprojekt på Gotland 2013-2016.  Projektet var väldigt lyckat med massor av aktiviteter, nya Vi unga-föreningar och uppstart av Gotlands Vi Unga-distrikt. Ungdomarna i föreningarna arrangerar olika aktiviteter, utbildningar och verksamheter i bygdegårdarna. Sedan 2016 har projektet varit i Stockholm, Dalarna och Jämtland ett år vardera samt i Värmland två år på grund av restriktionerna kring coronapandemin.

Läs mer om Occupy Bygdegården: bygdegardarna.se/var-verksamhet/ungdom/occupy-bygdegarden/


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2021/2022 var 1452 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Jenny Dahlerus
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus