2019-05-24 13:41Pressmeddelanden

Värmdö bygdegårdsförening miljöstipendiat 2019

Värmdö bygdegård med solceller på taket. Foto: Anna  RaneboVärmdö bygdegård med solceller på taket. Foto: Anna Ranebo

Bygdegårdarnas Riksförbunds miljöstipendium 2019 går till Värmdö bygdegårdsförening för deras satsning på solceller. De tilldelades stipendiet på 5 000 kronor.

Stipendiet är ett samarbete mellan Bygdegårdarnas Riksförbund och Nordic Green Energy och delades ut på BR:s förbundsstämma på Gummifabriken i Värnamo den 1 juni.

– Vi i Värmdö bygdegårdsförening känner oss oerhört hedrade och glada över miljöstipendiet – det är en bekräftelse på att vår miljösatsning uppskattas, inte bara på Värmdö, utan även i ett större sammanhang. Vi hoppas att uppmärksamheten kan inspirera andra att tänka i liknande banor! säger Anna Ranebo, ordförande i Värmdö bygdegårdsförening.

Stipendiet delades ut av juryns ordförande Karin Olsson, ordförande och miljöansvarig i Skånes bygdegårdsdistrikt.

Motivering
2017 investerade och installerade föreningen solceller som redan första året gav många kWh och minskade elkostnaderna betydligt. En investering för miljön. Solcellerna har väckt positiva reaktioner på bygden, ökat uthyrningen av bygdegården och gett bygdegården mycket uppmärksamhet genom att aktivt synliggöra bygdegårdsrörelsens miljöengagemang på ett nytt inspirerande sätt. Bland annat genomfördes en utställning på 2018 års förbundsstämma med Bygdegårdarnas Riksförbund.


Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2019
Förbundsstämma hölls på Gummifabriken, Värnamo, 1–2 juni. Drygt 100 ombud från förbundets 24 bygdegårdsdistrikt närvarade på stämman tillsammans med runt 70 övriga deltagare. Årets stämma uppmärksammade särskilt att rikförbundet bildades för 75 år sedan, bland annat med lanseringen av jubileumsboken "Bygdegårdarna samlar Sverige - En 75-årig folkrörelse med framtidstro". I anslutning till stämman hölls även seminarier och workshops. 


Nordic Green Energy

Nordic Green Energy är Sveriges mest erfarna gröna elbolag och har erbjudit grön el och gröna energilösningar sedan starten år 2000. Nordic Green Energy erbjuder grön el till bygdegårdar.

www.nordicgreen.se


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Jenny Dahlerus
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Juryordförande miljöstipendiet, Bygdegårdarnas Riksförbund
Karin Olsson