2019-06-26 06:00Pressmeddelanden

Vendels bygdegård får 100 000 kronor till e-sportcentrum

Vendels bygdegårdsförening i Tierp får 100 000 kronor från Landlotten till att skapa ett e-sportcentrum. Styrelsen i Vendels bygdegårdsförening är otroligt glad över möjligheten som nu presenterar sig.

‒ Tack vare investeringschecken kan vi rusta Vendels bygdegård för bättre nätverk för att ta emot tredubbelt fler spelare och mer avancerad teknik bakom kulisserna. Vi satsar även en del av beloppet på trivsel och miljö för ungdomar. Mycket spännande, säger Tanja Handstedt, kassör i Vendels bygdegårdsförening.

Vendels bygdegårdsförening har sedan 1,5 år arbetat aktivt för att öppna upp gården för unga.

‒ Vi anordnade vårt första LAN (nätverkspel i grupp) i våras. Tack vare vår snabba insats med fiberindragning och att vi fick Landlottens ungdomscheck 2018 blev det fullt hus med 25 spelare i åldrarna 6‒13 år, säger Tanja Handstedt.

Många fina kommentarer och lovord från föräldrar och besökare samt förfrågningar om fler LAN-spel gav mersmak. Lokala elfirman skänkte gamla nätverkskablar och föreningen köpte in nätverksprodukter som precis klarade den kvällens belastning.

Föreningen har stora planer och projektet och framtida namnet blir Vendel e-sport. En samlingsplats för alla spelintresserade, oavsett ålder. Föreningen vill ge samma möjligheter till landsbygdens ungdomar som storstadens. Föräldrar som känner sig osäkra, vilsna eller frågande är varmt välkomna att hänga med.

‒ Vi vuxna stöttar våra barn och delar erfarenheter. På längre sikt ser vi fler unga engagerade och drivande i Vendel e-Sport. En mer datainriktad framtida ungdomsgård. Från spel och gaming till videoredigering, foto och digital kreativitet, säger Tanja Handstedt.

Övriga som får investeringscheck 

Ytterligare en förening får 100 000 kronor och det är Näsvikens bygdegård i Gävleborg som ska använda pengarna till omdragning av elen som möjliggör aktiviteter för både barn och funktionsnedsatta. Ytterligare 21 bygdegårdsföreningar får 15 500 kronor vardera till fiber och internetanslutning. Sammanlagt har 79 föreningar ansökt om investeringscheck hos Bygdegårdarnas Riksförbund. Av det totala överskottet på drygt 1,2 miljoner gick 520 000 kronor till investeringschecken som fördelas av Bygdegårdarnas Riksförbund till viktiga projekt som stärker bygden och gör bygdegården attraktiv.

Fakta om Landlotten: Landlotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds egen skraplott. Årets överskott är 1 242 101 kronor, pengar som används till landsbygdsutveckling genom bygdegårdsrörelsens verksamhet. Medlemsföreningar kan till exempel söka ungdomscheck för verksamhet. 

Här finns övriga som fått utvecklingscheck: https://bygdegardarna.se/om-oss/nyheter/investeringscheck-till-23-bygdegardsforeningar/


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.

Relaterad media