Vässa pennan

Här finns illustrationen Vässad penna av Max Gustafson som är speciellt framtagen för att använda i anknytning till utställningen och logotypen för utställningen. Släpkärran kommer att frakta runt utställningsmaterialet på turnén runt i landet.