2023-03-01 07:15Pressmeddelanden

Över 960 lokala kulturarrangemang i hela landet

Kalle Haglund, Värmdö bygdegård. Foto: Linus ErlandssonKalle Haglund, Värmdö bygdegård. Foto: Linus Erlandsson

Med bygdegårdsrörelsens samlade kraft öppnar vi upp och bjuder in till kulturupplevelser. I tre satsningar, varav en är pågående, blir kulturlivet levande i hela landet.

– När vi nu summerar ÅterstartBygdegård 2022 kan vi konstatera att återstartsbidraget från Statens kulturråd på 3,8 miljoner kronor har lett till 300 evenemang från norr till söder, säger Stefan Löfgren, verksamhetsutvecklare för konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Runt 30 000 människor har tagit del av konserter, teater, föreläsningar, konst, författarsamtal med mera. Närmare 1 000 yrkesverksamma kulturutövare har varit en del av dessa kulturupplevelser. Tre grundläggande och en avancerad arrangörsutbildning har hållits.

ÅterstartBygdegård var en fortsättning på ÅterstartBygdegård 2021 på två miljoner kronor och totalt har de två projekten bidragit till 460 lokala arrangemang och många fantastiska upplevelser. ÅterstartBygdegård var ett svar på de problem som uppstått i pandemirestriktionernas spår som hindrade arrangörer från att bjuda in till kulturupplevelser, publik från att ta del av kultur och yrkesverksamma kulturutövare från att dela sin kultur och försörja sig på sitt yrke.

– Bygdegårdsrörelsen har visat framfötterna och stärkt vår position som en hörnsten i svenskt kulturliv som bidrar till kulturpolitikens tillgänglighetsmål. Med vårt rikstäckande nät av lokaler kan vi göra verklighet av allas tillgång till kultur i sin närhet, säger Kenneth Lundmark, förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Just nu pågår den tredje och den mest omfattande återstartssatsningen – Kulturbygdsturnén. I Kulturrådets sista återstartsstöd med anledning av pandemin beviljades Bygdegårdarnas Riksförbund tio miljoner kronor för att anställa 24 kulturutövare på halvtid för att genomföra över 500 kulturarrangemang i våra 24 bygdegårdsdistrikt.

Dessa tre projekt innebär att bygdegårdsrörelsen kommer att ha genomfört över 960 lokala kulturevenemang i hela landet från juni 2021 till juni 2023 - i snitt nära tio i veckan. Tiotusentals människor har då fått ta del av professionell kultur i sin närhet oavsett var de bor i landet. Bygdegårdarnas Riksförbund gör med sina medlemmar verklighet av de nationella kulturpolitiska målen om kultur i hela landet.

Läs mer om Kulturbygdsturnén som pågår fram till sommaren 2023: https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Stefan Löfgren
Verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund
Stefan Löfgren
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Kenneth Lundmark
Förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund
Kenneth Lundmark

Relaterad media