2023-01-09 07:15Pressmeddelanden

Sveriges största kulturbygdsturné

Illustration: Fabian Göransson | Logotyp: Christina SandellIllustration: Fabian Göransson | Logotyp: Christina Sandell

Bygdegårdarnas Riksförbunds Kulturbygdsturné är 24 yrkesverksamma kulturutövare som kommer göra över 500 arrangemang över hela landet. Turnén smygstartade under hösten 2022, men merparten av alla framträdanden kommer att göras från nu och fram till sommaren 2023.

24 yrkesverksamma kulturutövare – 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 1 författare och 1 dansare ­– kommer att göra framträdanden och workshops i sina respektive bygdegårdsdistrikt. I januari och februari har många kulturutövare premiär för sina turnéer. Några har redan kommit igång och en del kommer att börja senare under våren.

– Det är fantastiskt att vi i våra bygdegårdar kan erbjuda ett kulturprogram med så hög kvalitet i hela landet, säger Per Lodenius, förbundsordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Kulturbygdsturnén är en alldeles unik satsning som genomförs med stöd via Statens kulturråd. Projektbidraget är en del av det återstartsbidrag som anslogs av regeringen under 2022.

– Genom Kulturbygdsturnén blir det verklighet av de kulturpolitiska målen om allas möjlighet till kulturupplevelser, säger Stefan Löfgren som är projektledare för Kulturbygdsturnén på Bygdegårdarnas Riksförbund

Kulturutövarna gör 15 framträdanden i sitt distrikt, framträdanden som passar den ofta lilla och intima spelplatsen som en bygdegård är. En plats där publiken kommer nära och avståndet till scenen knappt är märkbart. Det blir folkmusik, teater, dans, sång, kör, visor, konserter, berättelser, magi och akrobatik.

– Det är jättekul att turnéerna drar i gång på allvar nu! Kulturbygdsturnén bidrar med en bredd av kulturuttryck och en spridning över hela landet. Bygdegårdsrörelsens spridning över landet skapar ett nätverk av scener för kultur i alla dess former, säger Stefan Löfgren

Några exempel på vad som kommer att framföras på scen är Bäst i test – En skrytsam historia med musik med Cecilia Kyllinge, In kom en harpa med Stina Hellberg Agback, Ingeborgs Manifest med Gilda Stillbäck, Tvivelsviterna med Kalle Haglund, Primus med Martin Johansson och Folkmusikens Queen B med Brita Björs.

Turnéplan
https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/turneplan/

Kulturutövarna (med individuella turnéplaner)
https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/24-kulturutovare/

Om du vill komma i kontakt med någon särskild kulturutövare hör av dig till Jenny Dahlerus, kommunikatör på Bygdegårdarnas Riksförbund (se kontaktuppgifter nedan).

Tidigare pressmeddelanden
30 juni 2022: https://press.bygdegardarna.se/posts/pressreleases/bygdegardarna-gor-unik-kultursatsning  
29 september 2022: https://press.bygdegardarna.se/posts/pressreleases/24-kulturutovare-pa-turne-i-hela-landet

Om Kulturbygdsturnén

  • Kulturbygdsturné blir lokala arrangemang och ger arbete till yrkesverksamma kulturutövare.
  • Över 500 kulturupplevelser i hela landet.
  • Hållbarhet med kulturutövare från regionen.
  • 24 regionalt anställda yrkesverksamma kulturutövare.
  • Utövare inom olika konstområden.
  • 406 publika arrangemang.
  • 96 konstnärligt ledda workshops.
  • Bygdegårdsföreningarna betalar inget för kulturutövarnas framträdanden.
  • Finansieras genom återstartsstöd på tio miljoner kronor från Statens kulturråd.

Med stöd från:

Om återstartsbidraget
Kulturrådet har beviljat bidrag till 1 203 aktörer inom kulturområdet för att stötta återhämtningen efter pandemin. 2013 ansökningar kom i till Kulturrådet, som utlyste bidraget i februari/mars. Totalt betalas 663 miljoner kronor ut. Drygt hälften av ansökningarna har beviljats. Totalt uppgick de ansökta medlen till 1 530 miljoner kronor.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2022/2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Stefan Löfgren
Verksamhetsutvecklare konst och kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund
Stefan Löfgren
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus